Sammen kan vi sikre udsatte og sårbare veteraner og deres pårørende den bedste hjælp

Veterancentrets tilbud målrettet de danske kommuner spænder vidt. Fra tilrettelæggelse af det strategiske arbejde til oplæg om veteraners særlige vilkår, og hvordan man som medarbejder bedst møder veteraner. 

Flere og flere kommuner har ansat en veterankoordinator

Rollen som veterankoordinator handler blandt andet om at være bindeleddet mellem flere dele af den kommunale indsats, så veteranen og de pårørende får den bedst mulige hjælp til eksempelvis beskæftigelse, sociale problemer og lignende.

 

Veterankoordinatoren er også en personlig indgang til de veteraner, der har svært ved at kommunikere med kommunen.

En mand og en kvinde sidder over for hinanden  ved et bord . Han har en blyant i hånden og et ark papir foran sig, mens hun gestikulerer og taler.

En veterankoordinator er en person i en kommune, som arbejder tværfagligt med veteraner på fuldtid eller deltid. Foto: Kristina Schønnemann