En udsendelse kan være forbundet med nogle voldsomme oplevelser, og for en mindre gruppe veteraner, kan dette resultere i, at de oplever tegn på psykiske efterreaktioner fra deres udsendelse. Veterancentret tilbyder gratis psykologbehandling til disse veteraner. Det gælder også, selvom symptomerne først viser sig lang tid efter.

 

PTSD (Posttraumatisk stresslidelse)

For en gruppe af veteranerne udvikler deres efterreaktion sig til en posttraumatisk stresslidelse (PTSD), som er den mest undersøgte psykiske efterreaktion. PTSD er ofte en langvarig tilstand, som kan opstå efter katastrofeagtige psykiske belastninger.

 

Blandt de veteraner, der får PTSD, oplever mange, at deres PTSD-symptomer opstår op til flere år efter udsendelse. Andelen af veteraner med PTSD vil derfor være forskellig afhængig af opgørelsestidspunktet, og om PTSD opgøres ved hjælp af registre, som registrerer en læges diagnose, eller spørgeskemaer, som sigter på at kortlægge symptomer hos den enkelte veteran.

 

PTSD i tal

Veterancentret har de seneste år lagt mange kræfter i at undersøge, hvor mange veteraner der oplever symptomer på PTSD, fordi vi ved, at mange med PTSD-symptomer ikke nødvendigvis har opsøgt en læge for at få diagnosen.

 

Blandt de 14.609 veteraner, der har besvaret et spørgeskema efter en mission i perioden 1998-2016, er der 3 procent, der 6 måneder efter mission har PTSD-symptomer.

 

ISAF hold 7 er det hold, der er bedst undersøgt mht. PTSD-symptomer. 9,6 procent af de danske soldater, der var udsendt til Afghanistan med ISAF hold 7 i 2009, havde et højt niveau af PTSD symptomer to og et halvt år efter hjemkomst, og seks et halvt år efter hjemkomst var det tal steget til 13,7 procent. Det skal bemærkes, at ISAF hold 7 var udsat for voldsomme kamphandlinger med sårede og omkomne som følge, hvorfor dette holds andel med PTSD symptomer ikke nødvendigvis er repræsentativ for alle de ca. 39.000 registrerede danske veteraner.

 

Til sammenligning var andelen med et højt niveau af PTSD-symptomer på ISAF hold 15, der var udsendt i 2013, 5,5 procent, da de blev undersøgt 2 og et halvt år efter hjemkomst. For ISAF hold 10, der ligeledes blev undersøgt seks og et halvt år efter hjemkomst, er andelen med højt niveau af PTSD-symptomer 9,8 procent.

Sidst opdateret 15. juni, 2020 - Kl. 09.22