Hvad er en veteran?

En veteran er en person, der - som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i Forsvaret, men kan også være afgået fra organisationen og overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Veteranpolitikken gælder for veteraner, der har været udsendt i regi af Forsvarsministeriet.

 

Antal udsendte siden 1948

For perioden 1948-2020 er der opgjort ca. 114.700 udsendelser.

 

Der er i juli 2020 registreret i alt 39.047 veteraner. Veteraner blev dog ikke registreret elektronisk fra før 1992, og det samlede antal personer, der har været udsendt for Danmark fra 1948 til 2020, skønnes derfor at være op mod 60.000.