Yngre mand med velplejet mørkt fuldskæg og kortklippet hår står halvt ude i solen, mens skyggen falder på  skulderen af hans hvide t-shirt.

Tidligere studier har vist, at danske mænd generelt ser sig selv som moderne mænd, der gerne vil være omsorgsfulde fædre og partnere og vise flere følelser, end tidligere maskulinitetsidealer måske lod plads til. Modelfoto: Unsplash.

Danske soldater fra Hæren er af flere omgange blevet udsendt i de forgange 20 år. Som soldat i Hæren indgår man i et fagligt fællesskab, såvel som et socialt fællesskab, og der er klare forventninger til hver enkelt medlem af fællesskabet.

 

Disse forventninger handler om at være en god soldat, og lægger sig op ad klassiske eller traditionelle idealer for det maskuline: Hvordan man er en god mand. Det kan være idealer som fysisk formåen, handlekraft og evnen til at skjule sine følelser.   

 

I 2012 viste et forskningsprojekt, at danske mænd generelt forholder sig til mere moderne maskulinitetsidealer som lighed, en omsorgsfuld faderrolle og et nuanceret følelsesliv (Bloksgaard et al, 2015).

 

De moderne maskulinitetsidealer kan ses som direkte modsatrettet til de idealer, der er fremtrædende i en militær kontekst. Derfor vil vi undersøge, hvordan veteranernes omstændigheder i forbindelse med udsendelse og hjemkomst påvirkes af disse tilhørende skift i maskulinitetsidealer,

siger ph.d.-studerende Thit Gaarskjær Jørgensen.

 

En soldat knæler og tager sigte med sit gevær. Der er en tåget dis i baggrunden.

Forskeren vil undersøge, hvordan maskulinitet ser ud i den danske hær, helt konkret i udvælgelsen og uddannelse af Hærens Reaktionsstyrker. Foto: Forsvarsgalleriet

En soldat knæler og tager sigte med sit gevær. Der er en tåget dis i baggrunden.

Dernæst vil projektet undersøge om, hvordan et eventuelt skifte mellem de maskulitetsidealer, der hersker i det operationelle miljø og civilsamfundet derhjemme, opleves af soldaten. Foto: Heri Hammer Niclasen

 

Undersøgelsens metoder

Undersøgelsen er hovedsageligt en interviewundersøgelse, der foregår i tre takter:

  • Første takt er en undersøgelse af, hvordan den militære maskulinitet ser ud i den danske hær, i form af selektion til- og uddannelse af Hærens Reaktionsstyrker.
  • Anden takt skal undersøge, hvordan det særlige fællesskab, der opstår i grupper af udsendte soldater, spiller en rolle under og efter udsendelse.
  • Tredje takt består af individuelle livshistorieinterviews, der skal søge at belyse, hvordan veteranerne forstår og forholder sig til deres udsendelse(r) i forhold til, hvordan de opfatter sig selv som mænd.

 

Undersøgelsen retter sig mod veteraner fra udsendelser med Hæren, da det er det værn, der har udsendt den største andel af nuværende danske veteraner. Den retter sig desuden kun mod mandlige veteraner, og veteraner, der ikke har udsendelsesrelaterede psykiske diagnoser.

 

Status

Projektet er stadig i den indledende og indhentende fase. 

Samarbejds- partnere

Veterancentret og Aalborg Universitet samarbejder om dette ph.d.-projekt.

Sidst opdateret 11. maj, 2021 - Kl. 14.09