Medalje For International Tjeneste 1948-2009

Medaljen er indstiftet som påskønnelse af den indsats, som har fundet sted i perioden 1948-2009 i de konflikt- og katastrofeområder, der står opført på Monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948 på Kastellet i København.

Nærbillede Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste

Medalje for International Tjeneste 1948-2009 blev indstiftet den 01. september 2015. Foto: Kee Frandsen

Nærbillede Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste

Oberst Kurt Mosgaard med anlagte medaljer. Foto: Forsvarsgalleriet.

Vil du generhverve en medalje?

Ønsker du at generhverve dine bortkomne medaljer, skal du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse på FPS@MIL.dk og beskrive, hvilke medaljer du har mistet, og hvilke missioner medaljerne knytter sig til.

 

Efter din sag er blevet behandlet, vil du modtage en skrivelse, som du skal vedhæfte en mail til Jyske Emblem Fabrik på INFO@JEF.dk, hvorfra du mod egenbetaling kan bestille en generhvervelse af Forsvarets officielle danske medaljer.

 

Mangler du en udenlandsk medalje fra NATO eller FN, skal du selv undersøge markedet på forskellige veteranshops.