Oplever du en psykisk belastning?

Nogle belastninger bunder i samarbejdsvanskeligheder og stort arbejdspres under udsendelse. Andre i problemer i baglandet, hvor det til tider kan være svært at finde sin plads i familien igen efter længere tids fravær. Atter andre kan bunde i alvorlige hændelser, som du har oplevet under udsendelse, og som kan udvikle sig til egentlige traumer.

 

Uanset hvordan du er psykisk påvirket, tilbyder Veterancentret en samtale, hvor vi bliver klogere på, hvad dine udfordringer er, og hvilke behandlingstilbud du eventuelt vil have gavn af. Ring til os på 7281 9700.

Kvindelig soldat i uniform halvvejs ligger inde i en luge i en sandfarvet panseret mandskabsvogn.

Psykiske belastninger kan vise sig i forlængelse af din udsendelse, men den kan også komme flere år efter. Foto: Forsvarsgalleriet

Kvindelig soldat i uniform halvvejs ligger inde i en luge i en sandfarvet panseret mandskabsvogn.

Uanset om du er tjenestegørende eller ikke længere er ansat i Forsvaret, kan du altid kontakte Veterancentret. Foto: Karl Fredrickson, Unsplash

Hørt fra andre i behandling

”Det er som om, jeg har vundet over et eller andet, der har styret mig rigtig længe. Det er som om, jeg bare sådan er kommet tilbage. Det er super godt for mig. Jeg ser også lysere på tingene og kan nu fortælle om hændelserne til andre i mit liv, hvilket betyder meget for mig.” 41-årig konstabel udsendt til Balkan

Vores mest anvendte behandlingsmetoder

I Veterancentret og blandt vores mange netværkspsykologer rundt om i landet anvender vi psykologiske behandlingsmetoder, som der er videnskabeligt belæg for virker mod eksempelvis angst og depression.

 

Psykologerne i Veterancentret har en særlig erfaring med at behandle PTSD og er trænet i specifikke og specialiserede behandlingsmetoder rettet mod PTSD. De tre metoder, som vi oftest behandler PTSD med, er eksponeringsterapi, gruppeterapi og parterapi.

 

Derudover har Veterancentret mulighed for at henvise til medicinsk behandling ved psykiater, hvis der er behov for det.

Hørt fra andre i behandlingen

”Det har virkelig været hårdt og meget hårdere, end jeg havde regnet med. Det har taget på kræfterne – især i terapien – men også generelt. Jeg har været presset på søvn, på arbejde og derhjemme. Jeg er bare rigtig glad for, at jeg har kunnet mærke, hvordan det bare gik fremad. Og til slut i terapien, der kunne jeg mærke, at ’nu kan jeg bare det lort’, altså nu styrer det mig ikke længere. Nu er det mig, der har kontrollen over, hvad vej det skal gå.” 28-årig konstabel udsendt til Irak

Nye behandlinger afprøves

Veterancentret arbejder for at forbedre vores tilbud til skadede veteraner, og derfor har vi flere forskningsprojekter, hvor vi afprøver effekten af nogle behandlingsmetoder, der ikke er en fast del af vores tilbud.

 

Hvis du bliver tilbudt at indgå i et af forskningsprojekterne, vil vi følge dig mere tæt for at få et solidt forskningsresultat. Det kræver yderligere udredning ved en psykolog og indhentning af flere samtykker. Der vil også foretages relevante ekstra målinger, når du afslutter din deltagelse i forskningsprojektet