Vi kan se muligheder, når du er kørt fast

Er du sygemeldt fra dit nuværende job eller i risiko for at blive det? Har du brug for at arbejde færre timer, eller kan du ikke få foden indenfor på arbejdsmarkedet?  Er du i et forløb i jobcentret, eller skal du i gang med en virksomhedspraktik? Så kan du få støtte og rådgivning ved Veterancentret.

 

Ring til vores beskæftigelsesrådgivere på 7281 9700 og få et personligt møde.

Kvinde i skjorte og blazer taler med en mand i uniform i en stor hangarbygning. De hviler begge armen på vingerne af en helikopter.

Veterancentrets beskæftigelsesrådgivere har mange års erfaring med blandt andet at guide veteraner fra militær til civil beskæftigelse. Foto: Nicolas Egedorf.

Bo står til en fyreseddel efter stort sygefravær

Bo er veteran fra Balkan og har efterfølgende fået konstateret PTSD. Han har i flere år solgt reservedele til biler, men på det seneste har han haft flere længerevarende sygeperioder. Bos chef overvejer derfor at afskedige ham, selvom han er en værdsat medarbejder.

 

Bo inddrager Veterancentrets beskæftigelsesrådgiver. Rådgiveren fortæller, hvordan Bos arbejdsgiver kan få refusion fra første sygedag gennem en §56-ordning, og hvilke kendetegn der er ved PTSD. Sammen får rådgiveren, Bo og hans chef vendt mulighederne, og Bo får mulighed for at arbejde på lageret uden direkte kundekontakt. Han trives med den nye ordning og har færre sygedage og får igen en tilfreds arbejdsgiver.

Ældre foto med uniformerede soldater med blå FN-baretter står foran en hvid FN-lastbil og afventer ordrer.

Udsendte på UNPROFOR i Kiseljak i Bosnien. Arkivfoto: Forsvarets oplysnings- og Velfærdstjeneste.

Søger du nyt job eller praktik?

Veterancentrets beskæftigelsesrådgiverne kan bygge bro mellem dig og din kommende arbejdsgiver. Vi har et stort kendskab til veteraner og de styrker og kompetencer, en udsendelse kan give.

 

Vi kan også hjælpe dig med at finde en virksomhedspraktik blandt de virksomheder, vi er i kontakt med. 

Nærbillede af arbejdshandsker og motorsav, der skærer i to liggende, mindre træstammer.

Veterancentret er ofte i dialog med virksomheder, der rekrutterer veteraner, blandt andet til grønne jobs. Modelfoto.

Nærbillede af arbejdshandsker og motorsav, der skærer i to liggende, mindre træstammer.

Du kan også kigge Cabis liste over virksomheder i hele landet, der ønsker at ansætte tidligere udsendte. Modelfoto.

Jesper ønsker et nyt fleksjob

Jesper har udviklet PTSD efter at have været udsendt til Aden-bugten. Han er ansat som vinduespudser i fleksjob. Hans arbejdsgiver har dog svært ved at forstå, at Jesper har brug for struktur og overblik i arbejdet, og det gør det svært for ham at fungere godt på jobbet. I stedet vil Jesper gerne finde et nyt fleksjob.

 

Sammen får beskæftigelsesrådgiveren og Jesper skrevet ned, hvilke skånehensyn Jesper ønsker i sit næste job. Rådgiveren kender en virksomhed, der før har haft en tidligere udsendt i fleksjob, og arrangerer en samtale. Her skal arbejdsgiver og Jesper finde ud af, om de kunne være et godt match.

Nærbillede af ærme på uniform, hvor der sidder et velcromærke med "Søværnet".

Jesper har tidligere været udsendt med Søværnet. Foto: Simon Elbeck.

Nærbillede af ærme på uniform, hvor der sidder et velcromærke med "Søværnet".

Indtil nu har Jesper fundet et fleksjob som vinduespudser. Modelfoto.

Michael skal i afklaring efter sygemelding

Michael er Afghanistan-veteran og pådrog sig en rygskade under sin udsendelse. Han har været sygemeldt i en længere periode, står uden job og er derfor tilknyttet jobcentret. Kommunen vil gerne have Michael gennem en virksomhedspraktik for at få afklaret hans arbejdsevne.

 

Veterancenterets beskæftigelsesrådgivere støtter Michael i at finde en virksomhedspraktik. Samtidig fremlægger rådgiveren for hans kommunale sagsbehandler, hvilke kompetencer Michael har oparbejdet i Forsvaret, og hvordan de kan anvendes på det civile arbejdsmarked. Det betyder, at Michael rammer plet i forhold til at lande en praktik, hvor både virksomhed og Michael oplever, at han kan løse sine opgaver.

Nærbillede af uniforms ærmer, hvor et lille Dannebrog, et mærke med ISAF hold 15, et mærke med en krone og et mærke med et bæltedyr sidder fast på velcrostykket.

Udsendt på ISAF hold 15. Foto: Forsvarsgalleriet.