Skal du så i krig grafik

Om materialet

Undervisningsmaterialet Skal du så i krig? handler om, hvordan det er at
have en forælder, der skal udsendes som soldat. Materialet er både for
børnegrupper/klasser, hvor en eller flere børn har oplevet eller står foran
at have en forælder, der skal udsendes, og for alle andre der gerne vil
styrke børnenes forståelse for, hvordan det kan være.


Materialet indeholder også konkrete redskaber og vejledning til at støtte
det enkelte barn og forældrepar, som oplever en udsendelse helt tæt på.
Undervisningsmaterialet er bygget op omkring fagenes læringsmål, så det
kan indgå i den almindelige hverdag. Materialet er tilpasset de enkelte
aldersgrupper fra børnehaven og op til 9. klasse, og består af bl.a. bøger,
film, spil og fysiske aktiviteter. Man kan både anvende materialet samlet
som et længere forløb, eller vælge enkelte dele ud.

 

Hvordan kan det hjælpe børnene?

Erfaringer viser, at de fleste børn af udsendte hjælpes bedst i deres
almindelige hverdag af deres faste lærer/pædagog. Formålet med
materialet er dermed at styrke børnenes trivsel både før, under og efter
udsendelsen – samt at give børnenes kammerater forståelse for børn af
udsendte og veteraner gennem kendskab og viden. Materialet lægger op
til at tale med børnene om deres egen oplevelse af savn, bekymring m.m.
så de bedre kan forstå, hvordan det er, når ens nærmeste skal udsendes.

 

Materialet er lavet af Varde Kommune og Veterancentret

Børnehave

Grundbogen indeholder den baggrundsviden, du har behov for som pædagog. Både til at kunne undervise om Forsvaret og udsendelser, men også til at kunne støtte børn, hvis forælder skal udsendes.

 

Læs Grundbogen her

Fra bogens bagside:
Vi ses far handler om den 4-årige Frederik, hvis far er soldat. Nu skal far udsendes, og vi følger Frederik og hans mor gennem denne periode.

 

Bogen henvender sig til de 3-5-årige børnehavebørn. Målet med bogen er, at hjælpe børnene med at sætte ord på de følelser, de har, når de savner deres far eller mor gennem længere tid.

 

Den er skrevet i et let læseligt sprog og lægger op til yderligere dialog mellem oplæseren og barnet.

 

Bogen er skrevet af Louise Gibler Rohde, mor til to og gift med en soldat. Louise har selv oplevet at have sin soldat udsendt, mens børnene var små.

 

Du kan bestille bogen ved at sende en mail til vetc-myn@mil.dk eller ringe på 72819700.

Vejledningen giver inspiration til, hvordan pædagoger i børnehaven kan arbejde med dialogisk læsning af børnebogen Vi ses far.

 

I vejledningen kan du læse om:

 • Hvad du skal vide, før du går i gang
 • De tre faser: Læs og lyt, læs og snak og Læs og leg
 • De 10 fokusord til bogen
 • Dialog om bogen samt aktiviteter, der fremmer børnenes literacy-kompetencer

 

Læs vejledningen her

Fra bogens bagside:

Tobias far er soldat. Når han er ude at arbejde som soldat andre steder i verden, er han sommetider væk i lang tid. Og så savner Tobias sin far. Hans mor siger, at ligegyldigt hvor i verden man er, så ser man den samme måne. Så når Tobias far er udstationeret, siger de begge to godnat til månen. Lige indtil hans far er hjemme igen.

 

Bogen er illustreret med fotos, der viser soldaternes daglige omgivelser i lejren, og børnetegninger, der viser barnets forestilling om soldaterlivet.

 

Bogen er skrevet af Johnna Søbrink Haahr.

 

Du kan bestille bogen ved at sende en mail til vetc-myn@mil.dk eller ringe på 72819700.

Vejledningen giver inspiration til, hvordan pædagoger i børnehaven kan arbejde med dialogisk læsning af børnebogen Vi si'r godnat til månen.

 

I vejledningen kan du læse om:

 • Hvad du skal vide, før du går i gang
 • De tre faser: Læs og lyt, læs og snak og Læs og leg
 • De 10 fokusord til bogen
 • Dialog om bogen samt aktiviteter, der fremmer børnenes literacy-kompetencer

 

Læs vejledningen her

Humørkortene kan støtte pædagogen i en samtale med børn om de tanker og følelser, de kan få i forbindelse med en forælders udsendelse.

 

Se og print humørkortene her

 

Bestil et sæt humørkort på email: vetc-myn@mil.dk

Vejledningen viser, hvordan du kan bruge humørkortene.

 

Her kan du læse om:

 • De følelser, kortene beskriver
 • Temaer til samtale

 

Læs vejledningen her

Materialet indeholder forslag til aktiviteter, som kan bruges til mere bevægelse eller som aktivitet i løbet af dagen. Nogle aktiviteter vil ikke kræve remedier, mens andre vil kræve mindre forberedelse. Aktiviteterne er delt op i kategorier som afspejler de færdigheder, en soldat skal arbejde med. Nogle af aktiviteterne vil have fokus på det enkelte barns fysik, mens andre vil have fokus på gruppens evne til at samarbejde.

 

Flere af aktiviteterne er hentet fra Friluftsrådet.

 

Læs materialet her

Indskoling

Grundbogen indeholder den baggrundsviden, du har behov for som underviser. Både til at kunne undervise om Forsvaret og udsendelser, men også til at kunne støtte børn, hvis forælder skal udsendes.

 

Læs Grundbogen her

Formålet med materialet er, at eleverne får viden om danske soldater, hvad de laver, når de er udsendt, og hvor Forsvaret sender soldater hen for fx at indgå i fredsbevarende arbejde.

 

Materialet består af 2 dele som er Tip en 13’er og udarbejdelse af en kort fagtekst. Til første del kan svarene findes i det tilhørende Læseark 1, som også findes oplæst herunder.

 

Klassetrin: 2.- 3. klasse

Fag: Dansk og historie (3. klasse) og understøttende undervisning

Varighed: 2-3 lektioner

 

Læs materialet her

Læseark 1 og 2 oplæst

Fra bogens bagside:

Lauras far er soldat. Han skal ud at rejse, og Laura skal være alene hjemme med sin mor og lillebror Jonas. Laura kan godt forstå, at far skal af sted, men hun kommer til at savne ham.

 

Bogen er skrevet af Christoffer Boserup Skov.

 

Du kan bestille bogen ved at sende en mail til vetc-myn@mil.dk eller ringe på 72819700.

Vejledningen giver inspiration til, hvordan lærere i indskolingen kan arbejde med dialogisk læsning af børnebogen Min far er soldat.

 

I vejledningen kan du læse om:

 • Hvad du skal vide, før du går i gang
 • De tre faser: Læs og lyt, læs og snak og Læs og leg
 • De 10 fokusord til bogen
 • Dialog om bogen samt aktiviteter, der fremmer børnenes literacy-kompetencer

 

Klassetrin: 0.-1. (evt. 2.) klasse

Fag: Dansk/Sprog

 

Læs vejledningen her

Humørkortene kan støtte pædagogen eller læreren i en samtale med børn om de tanker og følelser, de kan få i forbindelse med en forælders udsendelse.

 

Se og print humørkortene her

 

Bestil et sæt humørkort på email: vetc-myn@mil.dk

Vejledningen viser, hvordan du kan bruge humørkortene.

 

Her kan du læse om:

 • De følelser, kortene beskriver
 • Temaer til samtale

 

Læs vejledningen her

Materialet indeholder forslag til aktiviteter, som kan bruges til mere bevægelse eller som aktivitet i løbet af dagen. Nogle aktiviteter vil ikke kræve remedier, mens andre vil kræve mindre forberedelse. Aktiviteterne er delt op i kategorier som afspejler de færdigheder, en soldat skal arbejde med. Nogle af aktiviteterne vil have fokus på det enkelte barns fysik, mens andre vil have fokus på gruppens evne til at samarbejde.

 

Flere af aktiviteterne er hentet fra Friluftsrådet.

 

Klassetrin: 0.- 2. klasse

Fag: Idræt eller som bevægelse/aktivitet i løbet af dagen

 

Læs materialet her

Mellemtrin

Grundbogen indeholder den baggrundsviden, du har behov for som underviser. Både til at kunne undervise om Forsvaret og udsendelser, men også til at kunne støtte børn, hvis forælder skal udsendes.

 

Læs Grundbogen her

Olivers far er soldat og skal udsendes til Syd Sudan i et halvt år. Han kender ikke landet, ved ikke hvordan der ser ud, og hvad deres far egentlig skal lave. Men han ved, der er krig, og det sætter mange svære tanker og følelser i gang.

 

Olivers værste mareridt er realiteten for andre børn, som har oplevet fædre, der er kommet mere eller mindre mærkede hjem fra krig. Fædre, der har PTSD, fædre, der har set ting, de ikke kan glemme, fædre, der har mistet en kammerat.

 


Med blikket i øjenhøjde oplever vi, hvordan en fars udsendelse føles for en dreng på 14-15 år. En dreng, der som mange andre drenge elsker skydespil og krigslege. Men som hader tanken om krig i virkeligheden. Jo længere tid faren er væk, jo mere trækker Oliver sig ind i sin egen verden.

 

Filmen er instrueret af Vibeke Bryld og produceret af Made by Us.

Spilletid: 40 minutter

 

Se filmen her

Undervisningsmaterialet lægger både op til at arbejde fagfagligt samt til at arbejde med almenmenneskelige følelser, empati samt tunge emner. Visionen er, at klassen sammen kan bryde tabuer ved at arbejde med og tale om familierelationer, savn, krig, indelukkethed, venskaber mv.

Klassetrin: 4.-6. klasse

Fag: Dansk og Billedkunst

Varighed: 6 lektioner i Dansk & 3 dobbeltlektioner i Billedkunst

 

Læs vejledningen her

Materialet består af tekster i form af fortællinger, som er skrevet af to unge Iben og Frederik, som er børn af soldater. Teksterne kan anvendes som fælles tekster, det er dog i elevdelen vurderet, som tekster eleverne selv læser indivi­duelt eller sammen med makker/gruppe. Elevdelens opgaver er todelte med en del, hvor eleverne selv skal skrive egne selvfortællinger og et digt/rap, som Frederiks digt. Det vil være en oplagt mulighed at samtale med eleverne om gen­retrækkene for et digt og en rap. En vigtig part af opgaverne er, at eleverne deler deres fortællinger med hinanden og kommer i samtale om, hvad der er/har været betydningsfuldt for dem hidtil i deres liv.

 

Klassetrin: 5.-6. klasse

Fag: Dansk

Varighed: 3-4 lektioner

 

Læs materialet her

Undervisningsmateriale til historie i 5. - 6. klasse.

 

Formålet med opgaven er, at eleverne får viden om, hvor det danske forsvar sender soldater hen for fx at indgå i det fredsbevarende arbejde. Til denne del er der udarbejdet en ”Surf dig til viden på forsvar.dk”, hvor eleverne kan finde svarene på www.forsvar.dk. Endelig skal der udarbejdes en faktatekst om en for eleverne selvvalgt mission, som danske soldater har været udsendt til gennem historien (1991-2011). Til dette formål er der en tilhørende pædago­gisk bearbejdet tekst, som er tilpasset aldersgruppen, hvor eleverne kan hente inspiration. Desuden er der vedhæftet et link til www.danmarkshistorien.dk om danske missioner i udlandet, denne er tiltænkt til at give baggrundsviden til den fagprofessionelle.

 

Der er endvidere vedlagt en ”tjek-liste” til, hvordan en fakta-tekst læses. Afslutningen på forløbet er en videndeling-session, hvor eleverne fremlægger deres faktatekst for kammeraterne. Faktateksterne kan med fordel hænges op i historisk rækkefølge, således at klassen får egen historisk tidslinje.

 

Klassetrin: 5.-6. klasse

Fag: Historie

Varighed: 2-3 lektioner

 

Læs materialet her

Det er aften. Du kan høre, far og mor skændes nedenunder, så du lister ud på trappen. Du går ned i køkkenet til dem. Far sidder ved køkkenbordet, og mor har våde øjne. ”Hvorfor skændes i?” Spørger du. ”Vi skændes ikke,” siger far og kigger op. De fortæller dig, at far skal udsendes i et halvt år. Du kan mærke en klump i halsen. Men hvordan reagerer du? Det er et af de valg, eleverne sammen skal tage, når de kaster sig ud i at spille Julie, et helt nyt undervisningsspil fra Veterancentret til elever i 4. – 6. klasse.

 

I spillet følger man Julie på 12 år, mens hendes far er udsendt. Spillet giver eleverne et indblik i, hvad det vil sige at have en far eller mor, der er udsendt på en international mission for Forsvaret. Gennem Julies historie vil eleverne tale om følelser som savn, bekymring, stolthed og glæde.

 

Julie er udviklet af Play Circle for Veterancentret.

 

Du kan bestille spillet ved at sende en mail til vetc-myn@mil.dk eller ringe til 72819700.

 

Se kortene til spillet her

 

Læs reglerne

Vejledningen viser, hvordan man bruger samtalespillet Julie i undervisningen.

 

Her kan du læse om:

 • Forberedelse
 • Lærerens opgave under spillet
 • Oplæg til samtaler efter spillet
 • Alternative spilformer

 

Klassetrin: 4.-6. klasse

Fag: Dansk og understøttende undervisning

Varighed: 1-2 lektioner

 

Læs vejledningen her

Materialet indeholder forslag til aktiviteter, som kan bruges til mere bevægelse eller som aktivitet i løbet af dagen. Nogle aktiviteter vil ikke kræve remedier, mens andre vil kræve mindre forberedelse. Aktiviteterne er delt op i kategorier som afspejler de færdigheder, en soldat skal arbejde med. Nogle af aktiviteterne vil have fokus på det enkelte barns fysik, mens andre vil have fokus på gruppens evne til at samarbejde.

 

Flere af aktiviteterne er hentet fra Friluftsrådet.

 

Klassetrin 4.-6. klasse

Fag: Idræt eller som bevægelse/aktivitet i løbet af dagen

 

Læs materialet her

Udskoling

Grundbogen indeholder den baggrundsviden, du har behov for som underviser. Både til at kunne undervise om Forsvaret og udsendelser, men også til at kunne støtte børn, hvis forælder skal udsendes.

 

Læs Grundbogen her

Olivers far er soldat og skal udsendes til Syd Sudan i et halvt år. Han kender ikke landet, ved ikke hvordan der ser ud, og hvad deres far egentlig skal lave. Men han ved, der er krig, og det sætter mange svære tanker og følelser i gang. Olivers værste mareridt er realiteten for andre børn, som har oplevet fædre, der er kommet mere eller mindre mærkede hjem fra krig. Fædre, der har PTSD, fædre, der har set ting, de ikke kan glemme, fædre, der har mistet en kammerat. Med blikket i øjenhøjde oplever vi, hvordan en fars udsendelse føles for en dreng på 14-15 år. En dreng, der som mange andre drenge elsker skydespil og krigslege. Men som hader tanken om krig i virkeligheden. Jo længere tid faren er væk, jo mere trækker Oliver sig ind i sin egen verden.

 

Filmen er instrueret af Vibeke Bryld og produceret af Made by Us.

Spilletid: 40 minutter

 

Se filmen her

Undervisningsmaterialet lægger både op til at arbejde fagfagligt samt til at arbejde med almenmenneskelige følelser, empati samt tunge emner. Visionen er, at klassen sammen kan bryde tabuer ved at arbejde med og tale om familierelationer, savn, krig, indelukkethed, venskaber mv.

 

Til udskolingen er der udarbejdet to forløb svarende til 11 lektioner fordelt fagene på dansk og samfundsfag. 

 

Klassetrin: 7.-9. klasse

Fag: Dansk og familiekundskab, samfundsfag og billedkunst

Varighed: Dansk og familiekundskab 9 lektioner, Samfundsfag 5 lektioner, Billedkunst 3 x 2 dobbeltlektioner

 

Læs vejledningen her

Gennem Ild & Vand handler om at samarbejde og vinde som et hold.
Hvert spil udvikler sig forskelligt: Ressourcer slipper op, uløste kriser eskalerer, og I må sammen finde den bedste løsning for at vinde.

 

Brætspillet giver mulighed for at få et indblik i og kendskab til de mange forskellige typer af missioner, som Danmark har bidraget til gennem årene.

 

Hvert missionskort åbner op for mulige samtaler om de politiske beslutninger bag missionen, den historiske og kulturelle baggrund for missionen, eventuelle personlige oplevelser. Yderligere kan de fleste missionskort QR-scannes og åbner op for beretninger fra de konkrete missioner.  

 

Spillet kan spilles af 2 – 5 personer og tager maks. 45 minutter. 

 

Spillet er udviklet af Play Circle for Udsendt af Danmark.

 

Du kan bestille spillet ved at sende en mail til vetc-myn@mil.dk eller ringe til 72819700.

Udsendt Af Danmark har i samarbejde med en række undervisere i samfundsfag, dansk og historie udviklet nedenstående undervisningsforløb, som du kan bruge i sin fulde længde eller i uddrag i fagene samfundsfag, historie eller dansk i 7. - 10. klasse.

 • Lærervejledning
 • Elevmateriale
 • Opgaver til spil

 

Klassetrin: 7.-10. klasse

Fag: Dansk, historie, samfundsfag

Varighed: Variabel – tilpasses efter lærernes ønsker

 

Du finder materialet her

 

Yderligere materiale

Udsendt af Danmark, som står bag spillet og undervisningsmaterialet Gennem Ild og Vand har en skoletjeneste, der tilbyder foredrag, personlige videofortællinger fra veteraner, podcasts, udstilling, workshops og skolesamarbejde. 

 

Udsendt af Danmarks skoletjeneste

Materialet indeholder forslag til aktiviteter, som kan bruges til mere bevægelse eller som aktivitet i løbet af dagen. Nogle aktiviteter vil ikke kræve remedier, mens andre vil kræve mindre forberedelse. Aktiviteterne er delt op i kategorier som afspejler de færdigheder, en soldat skal arbejde med. Nogle af aktiviteterne vil have fokus på det enkelte barns fysik, mens andre vil have fokus på gruppens evne til at samarbejde.

 

Flere af aktiviteterne er hentet fra Friluftsrådet.

 

Klassetrin 7.-9. klasse

Fag: Idræt eller som bevægelse/aktivitet i løbet af dagen

 

Læs materialet her

Sidst opdateret 21. oktober, 2022 - Kl. 12.46