Mand i refleksvest og med høreværn guider challengerfly på landsbane.

Gennem et rehabiliteringsforløb støtter Veterancentrets beskæftigelsesrådgivere skadede veteraner til et job i eller uden for Forsvaret. Foto: Forsvarsgalleriet.

Et rehabiliteringsforløb i Veterancentret er et tilbud fra Forsvaret, der kan hjælpe varigt skadede veteraner videre. Formålet er, at medarbejderen får støtte til at afklare anden fremtidig forsørgelsesmulighed enten i eller uden for Forsvarsministeriets område. Rehabiliteringen foregår, imens medarbejderen stadig er ansat i Forsvaret. Helt konkret får han eller hun en ny ansættelse i Veterancentrets Pulje. 

 

 

Sammen med veteranen arbejder vi mod, at veteranen kan blive selvforsørgende i et job, der matcher hans eller hendes kompetencer, interesser og funktionsniveau.

 

Veterancentret og medarbejderen afdækker de kompetencer, han eller hun har opnået i Forsvaret, og får afklaret, hvilke konkret job- og uddannelsesmuligheder, der er i det civile. Rehabiliteringsforløbet er tænkt til at vare mellem 1-3 år, men kan også vare længere tid.

Rehabiliteringsforløb

For at komme i betragtning til et rehabiliteringsforløb, er der tre krav:

 

  1. Skaden skal være pådraget under udsendelse.
  2. Skaden medfører en varig og betydelig funktionsnedsættelse, så veteranens helbredsmæssige Q er ændret til ”egnet med begrænsning til national tjeneste”.
  3. Arbejdsskaden er eller forventes at blive anerkendt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Carl tog interessen for tunge køretøjer med sig ud i det civile

Carl er udsendt til Afghanistan, da han sidder i et patruljekøretøj, der kører på en vejsidebombe. Carl får en rygskade og kommer i behandling og genoptræning efterfølgende. Den militære karriere er forbi, men under sit rehabiliteringsforløb starter Carl i praktik på en civil virksomhed, der reparerer entreprenørmaskiner. Carl har tidligere været beskæftiget med vedligeholdelse af de tunge køretøjer i Forsvaret og har gode kompetencer og interesser med sig.

 

I praktikforløbet støtter virksomheden ham med de skånebehov, der er nødvendige for ikke at belaste ryggen, og Carl får mulighed for at kombinere sin praktik med AMU-kurser i svejsning og hydraulik blandt andet. Efter sin praktik bliver Carl fastansat i virksomheden.

Tungt pansret MRAP-køretøj kører ud af porten til Camp Viking. Portens to stolper er pyntet med vikingeskjold og Dannebrog.

Carl har under sin udsendelse fået en masse erfaringer med Forsvarets tunge køretøjer. Foto: Forsvarsgalleriet.

 

Har du en kandidat til et rehabiliteringsforløb?

Hvis du har en medarbejder, du mener kan være kandidat til et rehabiliteringsforløb, skal du i dialog med Veterancentrets socialrådgivere. Udover chefer kan FPS JURA også anmode om en udredning til et rehabiliteringsforløb. Brug skemaet her.

Det er Veterancentrets socialrådgivere, der udreder medarbejderen til et rehabiliteringsforløb.  Udredningen foregår i et tæt samarbejde med den indstillede medarbejder og indeholder en beskrivelse af sociale og helbredsmæssige forhold. Socialrådgiveren fremskaffer den nødvendige dokumentation på funktionsnedsættelsen og indhenter lægelige oplysninger, som typisk vil være en speciallægeerklæring.

Hvis socialrådgiveren vurderer, at kravene til rehabilitering er opfyldt, og medarbejderen dermed er i målgruppen for et rehabiliteringsforløb, sender socialrådgiveren en indstilling til en godkendelsesenhed i Veterancentret. Det er godkendelsesenheden, der i sidste ende bevilliger rehabiliteringsforløbet.

Et udredningsforløb varer typisk 6 måneder. Når udredningen er afsluttet, og medarbejderen er godkendt til et rehabiliteringsforløb, overflyttes medarbejderen herefter til Veterancentrets Pulje.

 

Sammen udarbejder veteranen og Veterancentrets rådgivere en rehabiliteringsplan, der eksempelvis kan indeholde virksomhedspraktik og opkvalificerende kurser. Planen kan også indeholde psykologisk behandling, genoptræning eller afklaring af sociale forhold. De udgør nogle af de forskellige delmål i rehabiliteringen, som veteranen med støtte fra rådgiveren arbejder for at nå.

Veterancentret går altid efter at afslutte rehabiliteringsforløbet med det mål, veteranen har sat, da han eller hun startede i forløbet. Det vil sige, at medarbejderen har fået succes med sine delmål og måske står med et nyt uddannelsesbevis eller et nyt job på hånden. Det kan også være, veteranen får afklaret sin arbejdsevne fx i forhold til fleksjob, imens de er i forløbet

 

I de rehabiliteringsforløb, hvor der er behov for en kommunal indsats efter forløbet i Veterancentrets Pulje, sørger Veterancentret for at klæde kommunen godt på til det videre arbejde. Selvom veteranen har afsluttet et rehabiliteringsforløb hos os, tilbyder vi stadig rådgivning og støtte herefter.

Mads laver et sporskifte i karrieren

Mads har været udsendt som sanitetsmand og har udviklet PTSD. I Forsvaret har han blandt andet ydet førstehjælp i frontlinjen og indgået i teamet med læger og sygeplejerske på et felthospital. Han har også stået for oplæringen af nye militære sygepassere, og det er disse kompetencer med at undervise, der får betydning for, at han søger mod en pædagogisk uddannelse under sit rehabiliteringsforløb.

 

Mads er dog usikker på sit valg af uddannelse og synes, at rammerne og de medstuderende på skolen er anderledes, end hvad han er vandt til. Med støtte og rådgivning fra sin beskæftigelsesrådgiver og skolen, lykkes det dog for Mads at opnå tryghed og tillid i uddannelsesforløbet. Han gennemfører læreruddannelsen og får siden ansættelse på en efterskole som lærer.

Øvelse i førstehjælp: En soldat ligger på gulvet, mens en læge og en  sanitetsmand behandler med drop.

Som sanitetshjælper arbejdede Mads med holdet af læger og sygeplejersker. Modelfoto: Forsvarsgalleriet.

Øvelse i førstehjælp: En soldat ligger på gulvet, mens en læge og en  sanitetsmand behandler med drop.

Efter rehabilieringsforløbet får Mads ansættelse på en af landets mange idrætsefterskole. Modelfoto: Colourbox.

Sidst opdateret 15. juni, 2020 - Kl. 10.26