Én indgang for skadede veteraner

Veterancentret tilbyder psykolog- og psykoterapeutisk behandling til veteraner og pårørende til veteraner. Tilbuddet er livslangt, så længe veteranens vanskeligheder relaterer sig til deres udsendelse eller udsendelser.

 

Forløbene varierer – fra få samtaler til længerevarende forløb med mange sessioner. Veterancentret tilbyder herudover også støtte fra opsøgende rådgivere, socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere såvel som familierådgivere.

Ældre kvinde med pagehår snakker og gestikulerer med sine briller i hånden. I forgrunden anes en mand, hun taler til.

Veterancentret tilbyder både behandling af efterreaktioner og rådgivning til veteraner. Foto: Colourbox.

Vi støtter de tjenestegørende

Uanset om du er på vej på udsendelse, om du står midt i den, eller du lige er kommet hjem fra international mission, er Veterancentret din indgang til støtte.

Indsatser for familien

Veterancentret har en særlig indsats målrettet familier, som er påvirkede af udsendelser. Du kan eksempelvis tale med vores specialiserede børnerådgivere i Familieenheden om:

 

  • Udfordringer i forbindelse med en udsendelse
  • Børn og unges udvikling og reaktioner
  • Samlivsemner, skilsmisse og samvær
  • Livet med en PTSD- ramt i hjemmet
  • Det at være forældre eller søskende til en veteran
Nærbillede af kvindes ansigt og rødligt hår.

Veterancentrets tilbud til pårørende gælder partner, børn, søskende og forældre til en veteran. Du kan både henvende dig før, under og efter en udsendelse. Modelfoto: Colourbox.