To drenge i forgrunden af billedet med flag i hånden kigger på parade af uniformerede soldater, der går forbi i bymiljøet.

Du kan eksempelvis søge veteranpuljen for støtte til aktiviteter i forbindelse med Flagdagen. Foto: Simon Elbeck.

Opdatering: Puljerne er nu lukket for ansøgninger for 2022.

 

Veteranpuljen

Denne pulje støtter med to millioner kroner aktiviteter målrettet veteraner og pårørende. 

Veteranpuljen vil i 2022 lægge vægt på anerkendende aktiviteter for veteraner og pårørende, hvor initiativer som gennemføres i samarbejde mellem flere aktører på veteranområdet vil få et særligt fokus.

Til forskel fra andre år vil Veteranpuljen være uden et specifikt tema, men i stedet give plads til at flest mulige forskellige aktiviteter kan komme i betragtning.

Derigennem forventer Veterancentret, at de enkelte aktiviteter bliver endnu bedre, da aktørerne således får mere rum til at fokusere på deres kernemålgruppe og aktivitet fremfor puljens tema.Ferielejrpuljen for veteraner og deres familier

I nogle familier fylder mor eller fars efterreaktioner fra udsendelse. Ferielejrpuljen støtter aktiviteter, der kan være en tiltrængt pause, hvor familien finder sammen på nye måder og skaber nye relationer til andre familier med veteraner.

Puljens midler kan søges til at dække udgifter i den forbindelse. Aktiviteter, der gennemføres i samarbejde mellem flere aktører på veteranområdet, og som vurderes til at have balance mellem omkostninger og deltagerantal, vil blive prioriteret.


Vi forventer at åbne for ansøgninger til puljerne for 2023 i oktober 2022.

 

Her kan du læse mere om puljerne

Puljerne for 2021 er fordelt.

 

Vi forventer at åbne for ansøgninger til Veteranpuljen og Ferielejrpuljen 2022 i efteråret 2021. Vi lancerer det på Veterancentrets hjemmeside og Facebook, når puljerne åbner.

Her kan du læse mere om, hvad der kræves af en ansøgning:

Vejledning til ansøgere af Veteranpuljen og ferielejrpuljen

 

Veterancentrets bestemmelser for puljerne finder her:

Veterancentrets bestemmelse for forvaltning af ferielejrpuljen

Veterancentrets bestemmelser for forvaltning af veteranpuljen

 

Modtagere af puljemidler skal, når aktiviteten er afholdt, fremsende dokumentation for udgifter og en evaluering. Retningslinjer for tildeling af tilskud og evalueringsskema fremsendes samtidig med tilsagnet.

 

Det kan ligeledes findes her:

Retningslinker for tildeling af tilskud

Evalueringsskema veteranpuljen/ferielejrpuljen

 

 

Her kan du se, hvem der tidligere har modtaget midler fra puljerne. Som det fremgår af dokumenterne har Veteranpuljen tidligere heddet 2 mio. kr. puljen.


Fordeling af midler 2018


Fordeling af midler 2019

Fordeling af midler 2020

Fordeling af midler 2021

Søg støtte hos andre fonde og foreninger

Er du kommet til skade i tjenesten eller mangler du tilskud til psykologbehandling eller til indskud til din bolig, kan du søge midler hos Forsvarets Velfærdsfond eller Den Overordentlige Invalidefonds Legat. Begge fonde administreres af Forsvarsakademiet, og har til formål at yde en særlig håndsrækning til ansøgerne, så de kan komme videre i deres liv eller få en glædelig oplevelse.

 

Læs mere om Forsvarsakademiets fonde.

Hvert år uddeles penge fra Hærens jubilæums- og hjælpefonde samt fra legater til efterladte, helte og værdigt trængende. For hærens vedkommende er det Hærens Regimenters Hjælpefond og Hærens Linieofficerskorps Jubilæumsfond, Kaptajn H. Rothes og Hustrus legat samt Det Lewring-Holsteinske legat.Der er forskellige krav til ansøgeren for hver af de fire legater.

 

Læs mere om de enkelte af Hærens fonde og legater.

Soldaterlegatet hjælper tidligere udsendte i internationale militære missioner, der under udsendelsen pådrager sig en fysisk og/eller psykisk skade, og efterfølgende får behov for økonomisk støtte til at håndtere den ændrede situation. Legatet støtter også de pårørende og efterladte.

 

Læs mere om Soldaterlegatet.

Foreningen har til formål at yde økonomisk støtte til soldater, der er kommet til skade i tjeneste. Lige fra den unge soldat, der netop er startet i Forsvaret, til den ældste admiral, samt for kollegaer fra hjemmeværnet, som bidrager med støtte til internationale missioner. Herudover yder foreningen støtte til den sårede eller afdøde soldats pårørende.

 

Læs mere om Støt Soldater & Pårørende

I 2016 oprettede Denis Viet-Jacobsen fonden af samme navn, med et ønske om at kunne støtte gode formål for bl.a. veteraner, unges studier i udlandet og børn fra mindre bemidlede kår. De sager der allerede har modtaget støtte, fra Viet-Jacobsen Fonden, har både haft fokus på at styrke sammenhold og samarbejdsevner, men også på en høj grad af personlige udvikling, for de deltagende. 

 

Læs mere om Viet-Jacobsen Fonden.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse administrerer en række legater som eksempelvis Fælleslegatet for hærens befalingsmænd og deres slægt, Søværnets Fælleslegat eller oberstløjtnant Steinmanns legat.

 

Læs mere om de enkelte legater på Personalestyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret 21. juli, 2021 - Kl. 10.00