To drenge i forgrunden af billedet med flag i hånden kigger på parade af uniformerede soldater, der går forbi i bymiljøet.

Du kan eksempelvis søge Veteranpuljen for støtte til aktiviteter i forbindelse med Flagdagen. Foto: Simon Elbeck.

Veteranpuljen

Denne pulje støtter med ca. 2,2 millioner kroner til aktiviteter målrettet veteraner og pårørende. 

Veteranpuljen vil igen i 2024 lægge vægt på anerkendende aktiviteter for veteraner og pårørende, hvor initiativer som gennemføres i samarbejde mellem flere aktører på veteranområdet vil få et særligt fokus.

Veteranpuljen vil give plads til at flest mulige forskellige aktiviteter kan komme i betragtning, for derigennem at nå bredt ud til flest mulige veteraner og pårørende.Ferielejrpuljen for veteraner og deres familier

I nogle familier fylder mor eller fars efterreaktioner fra udsendelse. Ferielejrpuljen udgør ca. 800.000 kr. og støtter aktiviteter, der kan være en tiltrængt pause, hvor familien finder sammen på nye måder og skaber nye relationer til andre familier med veteraner.


Puljens midler skal understøtte afholdelse af ferielejre for veteraner og deres pårørende
med fokus mod børn og unge.

Puljens midler kan søges til at dække udgifter i den forbindelse. Aktiviteter, der gennemføres i samarbejde mellem flere aktører på veteranområdet, og som vurderes til at have balance mellem omkostninger og deltagerantal, vil blive prioriteret.


Der er nu lukket for ansøgninger til puljerne for 2024. Vi forventer at åbne for ansøgninger til puljerne 2025 i efteråret 2024. 

 

Her kan du læse mere om puljerne

Der er nu lukket for ansøgninger til Veteranpuljen og Ferielejrpuljen 2024.
Tilsagn og afslag samt udbetaling af midler vil ske i første kvartal af 2024.

 

Her kan du læse mere om, hvad der kræves af en ansøgning:

Vejledning til ansøgere af Veteranpuljen og Ferielejrpuljen

 

Veterancentrets bestemmelser for puljerne finder her:

Veterancentrets bestemmelse for forvaltning af Ferielejrpuljen

Veterancentrets bestemmelse for forvaltning af Veteranpuljen

 

Modtagere af puljemidler skal, når aktiviteten er afholdt, fremsende dokumentation for udgifter og en evaluering. Retningslinjer for tildeling af tilskud og evalueringsskema fremsendes samtidig med tilsagnet.

 

Det kan ligeledes findes her:

Retningslinjer for tildeling af tilskud

Evalueringsskema veteranpuljen/ferielejrpuljen

 

 

Her kan du se, hvem der tidligere har modtaget midler fra puljerne. Som det fremgår af dokumenterne har Veteranpuljen tidligere heddet 2 mio. kr. puljen.


Fordeling af midler 2018


Fordeling af midler 2019

Fordeling af midler 2020

Fordeling af midler 2021

Fordeling af midler 2022

Fordeling af midler 2023


Fordeling af midler 2024

Søg støtte hos andre fonde og foreninger

Soldaterlegatet hjælper tidligere udsendte i internationale militære missioner, der under udsendelsen pådrager sig en fysisk og/eller psykisk skade, og efterfølgende får behov for økonomisk støtte til at håndtere den ændrede situation. Legatet støtter også de pårørende og efterladte.

 

Læs mere om Soldaterlegatet.

I 2016 oprettede Denis Viet-Jacobsen fonden af samme navn, med et ønske om at kunne støtte gode formål for bl.a. veteraner, unges studier i udlandet og børn fra mindre bemidlede kår. De sager der allerede har modtaget støtte, fra Viet-Jacobsen Fonden, har både haft fokus på at styrke sammenhold og samarbejdsevner, men også på en høj grad af personlige udvikling, for de deltagende. 

 

Læs mere om Viet-Jacobsen Fonden.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse administrerer en række legater som eksempelvis Fælleslegatet for hærens befalingsmænd og deres slægt, Søværnets Fælleslegat eller oberstløjtnant Steinmanns legat.

 

Læs mere om de enkelte legater på Personalestyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret 2. maj, 2024 - Kl. 11.38