Vi ses til kontaktbesøg

Ved de større missionsbidrag planlægges der som standard et kontaktbesøg. På et kontaktbesøg besøger Veterancentrets psykologer de udsendte cirka midtvejs igennem missionen og har samtaler med alle. Formålet er at mindske psykiske reaktioner på kort og længere sigt. Samtalerne kan foregå i gruppen og individuelt, og vi tager udgangspunkt i redskabet Operativ Stresskontrol.

 

Der er løbende dialog mellem missionsbidragets ledelse og Veterancentrets psykologer for at kunne sætte nye tiltag ind, hvis ledelsen oplever psykiske belastninger blandt sine udsendte.

Helikopteren Seahawk står på fregatten Peter Willemoes dæk, der sejler på åbent vand, mens en signalmand står i forgrunden.

Veterancentrets psykologer planlægger et kontaktbesøg cirka halvvejs ved de større missionsbidrag i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Foto: Forsvarsgalleriet.

Bliver du ukampdygtig, støtter vi dig

Pådrager du dig en fysisk eller en psykisk skade, der kan være en risiko for din egen eller dine kollegaers sikkerhed, vil din udsendelse blive afbrudt. Herefter vil du blive repatrieret og sendt hjem til Danmark.

 

Veterancentret tilbyder støtte under repatriering og rådgivning ved arbejdsskadesager og kan visitere til et rehabiliteringsforløb.

Læs dig klogere

Veterancentret har udgivet tre foldere, der kan give dig en idé om, hvad du som udsendt eller pårørende kan forvente af perioden op til, under og efter udsendelse.

Gode råd til dig og dine pårørende - under udsendelse

Veterancentret støtter pårørende til udsendte soldater og veteraner. Din familie er derfor altid velkommen til at ringe 7281 9700.