En af besætningen står i helikopterens åbning og ser ud på brun støv, som helikopteren hvirvler op fra jorden

Pådrager du dig en fysisk eller en psykisk skade, der kan være en risiko for din egen eller dine kollegaers sikkerhed, vil din udsendelse blive afbrudt, og du vil blive repatrieret og sendt hjem til Danmark. Foto: Rune Dyrholm.

At være soldat er et krævende arbejde, og under en udsendelse er det vigtigt, at du som soldat er i god fysisk og psykisk form. Repatriering er en afbrydelse af din udsendelse, hvis du pådrager dig en skade.

 

Du kan også blive repatrieret til Danmark, hvis en pårørende bliver alvorligt syg, eller hvis der er andre forhold, som påvirker dig, så du ikke kan koncentrere dig om din udsendelse.

 

Ved repatriering vil du altid få mulighed for at tale med en af Veterancentrets socialrådgivere om, hvad der skal ske.

 

Alvorlige fysiske skader

 

Er du kommet alvorligt fysisk til skade på missionen, vil du blive fulgt nøje af Forsvaret. Kontaktofficeren på dit tjenestested samarbejder med de relevante myndigheder i Forsvaret om at yde den bedst mulige støtte til dig og dine pårørende. Forløbet er individuelt tilrettelagt. 

 

Den første tid efter hjemkomst til Danmark kan være præget af lægelig behandling og fysisk genoptræning, alt efter skadens omfang.

 

Hvis din skade er så alvorlig, at den forhindrer dig i at være varigt egnet til udsendelse, så kan en af Veterancentrets socialrådgivere støtte dig i at søge om rehabilitering i Veterancentret. Veterancentret støtter også gerne dine pårørende.

Sidst opdateret 6. juli, 2020 - Kl. 11.29