En gruppe af uniformerede soldater står med ryggen til, en enkelt står med støtte fra krykker og med sin kørestol bag sig.

Ligesom man kan få erstatning for fysiske arbejdsskader, kan man også få det for psykiske. Foto: Sara Skytte.

En arbejdsskade er en ulykke eller en erhvervssygdom, der er sket som følge af arbejdet eller de forhold arbejdet er foregået under. 

Som en anerkendelse af veteraner tilbyder Veterancentrets socialrådgivere at rådgive dig om forløbet med en arbejdsskade. Vi kan også være behjælpelig med at besvare spørgeskemaer fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

 

En arbejdsskade kan opstå på mange forskellige måder, og oftest når man taler om veteraner, skelner man mellem fysiske og psykiske skader. I arbejdsskadesager skelner man rent juridisk mellem arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

 

Arbejdsulykke

 

En arbejdsulykke er en personskade, som sker på grund af en hændelse eller en påvirkning, der enten er pludseligt opstået eller opstår inden for fem dage. Det er arbejdsgiverens, i dette tilfælde Forsvarets, pligt at anmelde en arbejdsulykke senest ni dage efter, at skaden er sket.

 

Erhvervssygdomme

 

En erhvervssygdom er en sygdom, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Det vil sige, at sygdommen skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning. Derfor anbefaler Veterancentret, at du kontakter egen læge, hvis du påtænker at anmelde en arbejdsskadesag.

 

Afgørelse i en arbejdsskadesag

 

Hvis du ikke er enig i en afgørelse, har du mulighed for at klage inden for de angivne og gældende frister.

Sidst opdateret 6. juli, 2020 - Kl. 09.57