Veterancentret tilbyder at hjælpe med at ansøge om sportshjælpemidler hos din hjemkommune. Også hvis du vil klage over en afgørelse til Ankestyrelsen, kan vi rådgive dig i processen. Vi har et stort kendskab til veteranforhold og erfaring med kommunernes håndtering af ansøgninger om sportshjælpemidler.

 

Konkret kan Veterancentret hjælpe med at udforme ansøgnings- og klagemateriale og vejlede i forhold til dine rettigheder. Vi kan også sparre om og deltage i møderne med kommunen, ligesom vi gerne bistår med at frembringe den nødvendige dokumentation.

 

I forlængelse af kommunens og Ankestyrelsens behandling af ansøgning om sportshjælpemiddel, kan Veterancentret ud fra en konkret og individuel vurdering iværksætte supplerende tiltag for at sikre veteranen et sportshjælpemiddel.

Sportshjælpemiddel

Et sportshjælpemiddel tæller både sportsproteser og sportskørestole.

Sidst opdateret 6. oktober, 2020 - Kl. 11.35