Veterancentret tilbyder at hjælpe med at ansøge om sportshjælpemidler hos din hjemkommune. Også hvis du vil klage over en afgørelse til Ankestyrelsen, kan vi rådgive dig i processen. Vi har et stort kendskab til veteranforhold og erfaring med kommunernes håndtering af ansøgninger om sportshjælpemidler.

 

Konkret kan Veterancentret hjælpe med at udforme ansøgnings- og klagemateriale og vejlede i forhold til dine rettigheder. Vi kan også sparre om og deltage i møderne med kommunen, ligesom vi gerne bistår med at frembringe den nødvendige dokumentation.

 

I forlængelse af kommunens og Ankestyrelsens behandling af ansøgning om sportshjælpemiddel, kan Veterancentret ud fra en konkret og individuel vurdering iværksætte supplerende tiltag for at sikre veteranen et sportshjælpemiddel.

Sportshjælpe-middel

Et sportshjælpemiddel tæller både sportsproteser og sportskørestole.

Sidst opdateret 6. oktober, 2020 - Kl. 11.35