En udsendelse kan være forbundet med nogle voldsomme oplevelser, og for en mindre gruppe veteraner, kan dette resultere i, at de oplever tegn på psykiske efterreaktioner fra deres udsendelse. Veterancentret tilbyder gratis psykologbehandling til disse veteraner. Det gælder også, selvom symptomerne først viser sig lang tid efter.

 

 

Posttraumatisk belastningsreaktion

For en gruppe af veteranerne udvikler deres efterreaktion sig til en posttraumatisk belastningsreaktion, også kaldet PTSD, som er den mest undersøgte psykiske efterreaktion. PTSD er ofte en langvarig tilstand, som kan opstå efter katastrofeagtige psykiske belastninger.

 

Symptomer på PTSD

Gentagne og ufrivillige minder om den voldsomme livstruende hændelse. Minderne kan komme i vågen tilstand som forstyrrende erindringsbilleder eller som gennemspilninger af hændelsen, hvor det føles som at være tilbage i situationen. De kan også komme om natten som ubehageligt mareridt, hvor man typisk vågner med angst eller ubehag og har svært ved at falde til ro igen.

En vedvarende fysisk og følelsesmæssig uro, ængstelse eller nervøsitet ved forskellige situationer, der ikke før gav anledning til problemer. En følelse af, at der når som helst kan ske noget farligt eller ubehageligt, som man ikke føler sig i stand til at håndtere eller skal være forberedt på. Derudover ses typisk overfølsomhed over for lyde og tendens til at fare sammen.

Undgåelse af alt, hvad der minder om hændelsen enten ved at skulle bruge energi på ikke at tænke på hændelsen eller ved at afholde sig fra situationer eller steder, der på nogen måde fremkalder minder om hændelsen. Endvidere at undgå aktivering af ubehag enten følelsesmæssigt eller fysisk, som griber afgørende ind i ens hverdag.

 

Blandt de veteraner, der får PTSD, oplever mange, at deres PTSD-symptomer opstår op til flere år efter udsendelse. Andelen af veteraner med PTSD vil derfor være forskellig afhængig af opgørelsestidspunktet, og om PTSD opgøres ved hjælp af registre, som registrerer en læges diagnose, eller spørgeskemaer, som sigter på at kortlægge symptomer hos den enkelte veteran.

 

Kvindelig, lyshåret soldat sidder på hug og hilser med en tommel op på et mørklødet barn med hennafarvet pagehår, som sidder på skødet af sin far. Barnet smiler og giver også tommel op.

Undersøgelser har vist, at omtrent 10 procent eller flere af soldaterne har symptomer på PTSD eller depression 2,5 - 6,5 år efter deres udsendelse. Foto: Hans Jørgen Hansen.

Kvindelig, lyshåret soldat sidder på hug og hilser med en tommel op på et mørklødet barn med hennafarvet pagehår, som sidder på skødet af sin far. Barnet smiler og giver også tommel op.

Siden 1. maj 2014 har alle veteraner, som har henvendt sig til Veterancentrets psykologer, udfyldt spørgeskemaer om deres oplevelse af deres psykiske symptomer. Modelfoto.

Hvor mange har PTSD?

Veterancentret bliver ofte spurgt, hvor mange veteraner der har PTSD. En undersøgelse viser, at 3,99 procent af alle de udsendte i perioden 1992-2018 har en PTSD-diagnose.

 

Vi ved dog, at mange med PTSD-symptomer ikke nødvendigvis har opsøgt en læge for at få diagnosen. Derfor kan man som tommelfingerregel regne med, at omkring 1 ud af 10 veteraner vil opleve symptomer på svær depression eller PTSD efter en udsendelse.

 

De seneste 10 år har forskerne i Veterancentret lagt mange kræfter i at undersøge, hvor mange veteraner der oplever symptomer på PTSD. En undersøgelse blandt 14.609 veteraner, der har besvaret et spørgeskema efter en mission i perioden 1998-2016, viser eksempelvis, at der er 3 procent, der har PTSD-symptomer 6 måneder efter mission.

 

Selvom tommelfingerreglen siger, at 1 ud af 10 vil opleve symptomer på svær depression og PTSD, ved vi også, at der er mange forhold, der kan påvirke, om en udsendt vil få psykiske efterreaktioner. Typen af mission, han eller hun deltager i, er bare en af parametrene, ligesom støtten til veteraner ikke altid har været lige så omfattende, som den er i dag.

 

 

Psykiske efterreaktioner varierer fra udsendelse til udsendelse

ISAF hold 7 er det hold, der er bedst undersøgt mht. PTSD-symptomer. 9,6 procent af de danske soldater, der var udsendt til Afghanistan med ISAF hold 7 i 2009, havde et højt niveau af PTSD symptomer to og et halvt år efter hjemkomst, og seks et halvt år efter hjemkomst var det tal steget til 13,7 procent.

 

Det skal bemærkes, at ISAF hold 7 var udsat for voldsomme kamphandlinger med sårede og omkomne som følge, hvorfor dette holds andel med PTSD symptomer ikke nødvendigvis er repræsentativ for alle de ca. 39.000 registrerede danske veteraner.

 

Til sammenligning var andelen med et højt niveau af PTSD-symptomer på ISAF hold 15, der var udsendt i 2013, 5,5 procent, da de blev undersøgt 2 og et halvt år efter hjemkomst. For ISAF hold 10, der ligeledes blev undersøgt seks og et halvt år efter hjemkomst, er andelen med højt niveau af PTSD-symptomer 9,8 procent.

Sidst opdateret 28. juli, 2022 - Kl. 11.35