En række af soldater i sandfarvet uniform går i ørkenlignende terræn med ryggen til. Nogle bærer rygsække, andre camelbacks med vand på ryggen, men de bærer alle hjelm.

Besøg ved afghanske soldater ISAF 10. Foto: Forsvarsgalleriet.

Formålet med undersøgelsen er at belyse det psykiske helbred blandt dansk personel udsendt med International Security Assistance Force (ISAF) hold 10 til Afghanistan fra august 2010 til februar 2011, bl.a. i form af symptomer på depression og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) 6,5 år efter hjemkomst.

 

Der er også foretaget dataindsamling 7 måneder efter hjemkomst fra udsendelse. Dette giver mulighed for at undersøge, om symptomer på PTSD 6,5 år efter hjemkomst afspejler oplysninger indsamlet 7 måneder efter hjemkomst. Samtidig giver dataindsamlingen 6,5 år efter hjemkomst mulighed for at sammenholde resultaterne om det psykiske helbred på ISAF10 med personel udsendt til Afghanistan i perioden februar – august 2009 (ISAF hold 7), hvor der også blev foretaget dataindsamling 6,5 år efter hjemkomst

 

Rapportens fund

På ISAF10 er der 9,8 %, der har et højt PTSD-symptomniveau 6,5 år efter hjemkomst fra Afghanistan, mens andelen med moderat PTSD-symptomniveau udgør 13,6 %. Andelen med moderate eller svære depressionssymptomer udgør hhv. 5,8 % og 4,2 %. Der er i alt 13,6 %, der enten har højt niveau af PTSD-symptomer, moderate eller svære depressionssymptomer eller begge dele.

 

De, der har moderat eller højt niveau af PTSD-symptomer 6,5 år efter hjemkomst, har ikke i højere grad været udsendt igen efter deres udsendelse med ISAF10 i forhold til dem, der har lavt niveau af PTSD-symptomer. Til gengæld har de med moderat eller højt niveau af PTSD-symptomer 6,5 år efter hjemkomst oplevet flere potentielt traumatiske begivenheder igennem deres liv end dem med lavt niveau af PTSD-symptomer.

 

Inden for det sidste år har 71 personer (14,8 %) haft selvmordstanker, mens 24 personer (5 %) har haft selvmordsplaner og to personer (0,4 %) har forsøgt selvmord. Forekomsten af selvmordstanker er højere blandt dem, der har moderat og højt niveau af PTSD-symptomer, end blandt dem, der har lavt niveau af PTSD-symptomer.

 

I en sammenligning med ISAF7, der var udsendt til Afghanistan i 2009, finder vi, at der 6,5 år efter hjemkomsten overordnet set er et lavere PTSD-symptomniveau på ISAF10. Denne forskel tilskrives særligt, at der var relativt flere på ISAF7 (19,0 %), der havde moderate PTSD-symptomer sammenlignet med ISAF10 (13,6 %). Vi finder derimod ingen statistisk signifikant forskel i forekomsten af højt PTSD-symptomniveau mellem ISAF7 og ISAF10 (13,7 % vs. 9,8 %).

 

Ligeledes finder vi ingen statistisk signifikant forskel i depressions-symptomniveau mellem ISAF7 og ISAF10, heller ikke hvis forekomsten af svære depressions-symptomer vurderes separat (6,5 % vs. 4,2 %). Sluttelig undersøger vi, om PTSD-symptomer på screeningsniveau målt 7 måneder efter hjemkomst forudsiger, at man 6,5 år efter hjemkomst har et moderat/højt PTSD-symptomniveau.

 

Vi finder, at PTSD-symptomer på screeningsniveau samt mindre social støtte øger en persons risiko for et moderat/højt PTSD-symptomniveau 6,5 år efter hjemkomst. Hverken graden af eksponering for fare og kamp under udsendelsen, alder, antal tidligere missioner inden ISAF10 eller depressions-symptomer på screeningsniveau målt 7 måneder efter hjemkomst har betydning for, om man havner i gruppen med et moderat/højt PTSD-symptomniveau.

 

Denne videnskabelige udgivelse er målrettet en mindre, akademisk målgruppe og overholder ikke Web Content Accessibility Guidelines.

  • Udgiver

    Veterancentret

  • Udgivelsesdato

    31. oktober, 2019

Hent publikation