To uniformerede mænd står overfor hinanden, mens den ene rækker en rød og hvid fane til den anden. Bag dem står soldater opstillet.

Chefen for hold 15 oberst Anders Mærkedahl får overdraget fanen og kommandoen over det danske kontingent i Afghanistan i 2013. Foto: Svend O. Vestergaard.

Undersøgelsen er et led i styrkelsen af den vurdering af militært personel, der finder sted inden udsendelse til international mission. Formålet med undersøgelsen er at indsamle viden om det psykiske helbred hos personel udsendt til Afghanistan i perioden februar – august 2013 på International Security Assistance Force (ISAF) hold 15 i form af bl.a. symptomer på depression og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

 

Der er foretaget dataindsamling lige før udsendelsen samt 2-3 mdr. og 7-8 mdr. efter hjemkomst fra udsendelse. Dette giver mulighed for at vurdere eventuelle ændringer i det psykiske helbred over tid. Samtidig giver dataindsamlingen mulighed for at sammenholde resultaterne med det psykiske helbred blandt personel udsendt til Afghanistan i perioden februar – august 2009 (ISAF hold 7), hvor der er indsamlet data på de samme tidspunkter.

 

Denne videnskabelige udgivelse blev publiceret første gang i 2016 og overholder ikke Web Content Accessibility Guidelines. 

  • Udgiver

    Veterancentret

  • Udgivelsesdato

    31. marts, 2016

Hent publikation