Langhåret blond kvinde står i et køkken med et blebarn i favnen.

I børnefamilier kan det være ekstra hårdt at skulle gennem en udsendelse. Et godt råd er åbent at fortælle dit netværk, hvordan de kan hjælpe dig. Modelfoto.

Når Forsvaret sender sine medarbejdere på mission, er de trænet i, hvilken opgave de skal ud at løse. Som pårørende kan det være mere diffust, hvad du skal stille op i samme periode, eller hvad der er forventet af dig. Dét søger denne artikel at gøre dig klogere på. 

 

Mange følelser kan være på spil

 

Som pårørende kan dit humør nemt svinge under en udsendelse, og det er helt normalt. De typiske reaktioner er savn eller frygt for, at ens kære kan komme til skade under udsendelsen. Men det kan også være vrede over, at soldaten er taget af sted eller frustration over at stå tilbage i Danmark og skulle håndtere hverdagen alene.

 

Humøret kan gå op og ned under udsendelsen, og du vil kunne skifte mellem at være ængstelig, bekymret, vred og ensom. Nogle vil endvidere reagere fysisk på de ændringer, der sker, eksempelvis med utilpashed, søvnproblemer, hovedpine og manglende appetit. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på din egen trivsel.

 

Brug dit netværk og tal med andre om, hvordan du har det. Vær åben om, hvordan andre bedst kan støtte op om dig.

 

Gode hverdagsrutiner

 

Mange af disse reaktioner er normale og forbigående. Det tager tid at vænne sig til, at den man holder af og elsker, er langt væk og befinder sig et sted, man ikke selv kender. Det kan være en støtte i hverdagen at fortsætte dine almindelige rutiner.

 

Er der børn i familien, er det vigtigt, at de oplever, at hverdagen fortsætter nogenlunde som før udsendelsen. Det giver tryghed og sikkerhed.

 

Hvis du oplever, at dig eller din familie har svært ved at fungere optimalt under en udsendelse, så kontakt Veterancentrets Familieenhed på 7281 9700

 

Familieliv under udsendelse

I videoen herunder kan du få et indblik i, hvordan en dansk soldat opretholder kontakten med familien hjemme i Danmark, mens han er udsendt til Irak. Filmen giver samtidig et indblik i, hvordan soldaten og familien derhjemme tackler nogle af de udfordringer, de møder, når familien er adskilt på grund af en udsendelse.

 

Sidst opdateret 2. september, 2020 - Kl. 15.59