Mand svejser

Wildcardordningen giver veteraner på førtidspension mulighed for at arbejde i perioder, uden at de mister deres ret til deres førtidspension.  

Wildcardordningen giver veteraner med PTSD eller PTSD - lignende diagnoser ret til at beholde deres førtidspension, selvom de i perioder er i stand til at arbejde. Det gælder også, hvis deres arbejdsevne forbedres permanent.

 

Konkret betyder ordningen, at veteraner med PTSD eller PTSD-lignende diagnoser ikke bliver frakendt retten til førtidspension, selvom de i visse perioder kan arbejde normalt. Hvis de over en længere periode tjener nok til at forsørge sig selv, vil udbetalingen af førtidspensionen blive sat på pause. Førtidspensionen kan til enhver tid genoptages.

 

Wildcardordningen træder i kraft 1. juli 2021.

 

Før veteranen starter i job

Det er naturligt, at der opstår en række spørgsmål, når en veteran på førtidspension overvejer jobstart. Hvad betyder det for mig og min familie

økonomisk? Hvordan får jeg kontakt til en virksomhed? Hvornår skal jeg kontakte kommunen? Hvad skal jeg ellers være opmærksom på?

 

Veterancentrets beskæftigelsesrådgivere kan hjælpe veteraner og samarbejdspartnere med rådgivning og støtte til, hvordan man benytter sig af wildcardordning. Ring til Veterancentret og spørg efter din lokale beskæftigelsesrådgiver på 7281 9700.

 

Sådan gør du brug af wildcardordningen

For at veteranen er i målgruppen for wildcardordningen, skal veteranen være tilkendt førtidspension og diagnosticeret med én af følgende diagnoser: PTSD, belastning- eller stressrelateret lidelse udover PTSD, angst, depression, personlighedsforstyrrelser, misbrug, søvnforstyrrelser, andre psykiatriske lidelser og komorbide lidelser (flere lidelser på samme tid). Se diagnoseliste her.

 

Herudover skal veteranen have minimum én international udsendelse bag sig.

Ordningen gælder også andre statsansatte.

Det er kommunen, der skal sørge for at anmode om den nødvendige dokumentation for, at veteranen er i målgruppen for wildcardordningen. Kommunen skal først anmode om dokumentation, hvis veteranens arbejdsevne forbedres væsentligt og permanent. Det er altså ikke sikkert, at kommunen kontakter veteranen.

 

Kommunen vil ofte allerede være i besiddelse af dokumentation for såvel udsendelse og diagnose f.eks. i forbindelse med, at der er truffet afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Hvis kommunen ikke er i besiddelse af dokumentation, vil kommunen kontakte veteranen. Det forventes derfor at høre til undtagelsen, at veteranen skal fremskaffe dokumentationen.

 

Er veteranen i målgruppen for wildcardordningen, kan kommunen altså ikke frakende førtidspensionen.

 

Når veteranen starter i job

Det er vigtigt, at veteranen husker at rette sin forskudsopgørelse på www.skat.dk. Udbetaling Danmark beregner førtidspensionsydelsen på baggrund af oplysninger fra forskudsopgørelsen og lønindkomst kan have betydning for, hvor meget veteranen får udbetalt i førtidspension.

 

Det er vigtigt, at oplyse Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om jobstart via Se Sag på www.aes.dk. Dette vedrører veteraner, der modtager en løbende ydelse herfra. Ved jobstart laver Arbejdsmarkedets Erhvervssikring en ny beregning af løbende udbetaling af tab af erhvervsevne.

 

Hvis veteranen kan arbejde flere timer om ugen over en længere periode, vil kommunen på et tidspunkt kontakte veteranen. Her skal veteranen gøre brug af wildcardordningen og oplyse kommunen om, at vedkommende er i målgruppen.

 

Kontakt

Du kan kontakte Veterancentrets beskæftigelsesrådgivere om wildcardordningen på 7281 9700

Sidst opdateret 10. juni, 2021 - Kl. 14.48