Sammen kan vi sikre udsatte og sårbare veteraner og deres pårørende den bedste hjælp

Veterancentrets tilbud målrettet de danske kommuner spænder vidt. Fra tilrettelæggelse af det strategiske arbejde til oplæg om veteraners særlige vilkår, og hvordan man som medarbejder bedst møder veteraner.