Den nationale veterankonference giver aktører der har fokus på veteraner mulighed for at dele faglig viden og tale om aktuelle temaer i forhold til veteranindsatsen.

 

Vigtig deling af viden

De forskellige aktører på veteranområdet er ofte spredt rundt over hele landet. Mange aktører arbejder derudover også med et ret specialiseret område. Konferencerne skaber derfor et forum, hvor disse aktører kan mødes og videndele, og hvor geografiske og faglige netværk kan etableres.

 

Veterancentret oplever, at den deling af viden og de nye netværk der dannes på konferencen, er vigtig for udviklingen af veteranområdet, det gælder også for samarbejdet med og mellem de faglige og frivillige aktører.

 

Bred deltagerkreds

 

Der deltager mange forskellige aktører på konferencen, blandt deltagerne er der: ledere og medarbejdere fra Forsvaret, den regionale psykiatri, kommuner og deres veterankoordinatorer, vidensinstitutioner, organisationer, frivillige foreninger samt veteraner og pårørende.

 

Deltagerne har på konferencerne blandt andet opnået ny viden om hinandens områder, muligheder videre på arbejdsmarkedet for veteraner, om den nyeste behandling af blandt andet PTSD, om forebyggende aktiviteter, om misbrug og om betydningen af netværk omkring den sårbare veteran.

Sidst opdateret 24. juni, 2020 - Kl. 20.36