Formålet med Viden om veteraner-konferencerne er, at aktører på veteranområdet kan dele faglig viden og drøfte aktuelle temaer i forhold til veteranindsatsen.

 

Videndeling er en prioritet

De forskellige aktører på veteranområdet er ofte spredt rundt over hele landet. Mange aktører arbejder derudover også med et ret specialiseret område. Konferencerne skaber derfor et forum, hvor disse aktører kan mødes og videndele, og hvor geografiske og faglige netværk kan etableres.

 

Veterancentret oplever, at den videndeling og netværksdannelse, der finder sted på konferencerne, er central for fortsat udvikling af veteranområdet, herunder samarbejdet med og mellem de faglige og frivillige aktører.

 

Bred deltagerkreds

 

Der deltager mange forskellige aktører på konferencerne, herunder ledere og medarbejdere fra Forsvaret, den regionale psykiatri, kommuner og deres veterankoordinatorer, vidensinstitutioner, organisationer, frivillige foreninger samt veteraner og pårørende.

 

Deltagerne har på konferencerne blandt andet opnået ny viden om hinandens virkeområder, om karrieremuligheder for veteraner, om den nyeste behandling af blandt andet PTSD, om forebyggende aktiviteter, om misbrug og om betydningen af netværk omkring den sårbare veteran.

Sidst opdateret 24. juni, 2020 - Kl. 20.36