En helt særlig indsats for vores veteraner og pårørende

Veterancentret forsker og formidler viden til gavn for vores soldater, veteraner og deres pårørende.

 

Vi støtter vores soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelse, for at ruste dem til udfordringerne ude og hjemme. Vi er klar til døgnet rundt at støtte kriseramte veteraner og deres pårørende.

 

Vi opsøger og behandler sårbare veteraner og støtter dem i at opbygge sociale netværk. Vi hjælper også veteraner videre i deres arbejdsliv efter Forsvaret.

Landskabsbillede hvor tre uniformerede soldater løber gennem lyngen og lave vækster med fuld oppakning, uniformer og geværer. Den ene i midten løber med et større våben i en rygsæk.

Veterancentret støtter både tjenestegørende soldater og tidligere ansatte veteraner. Foto: Iben Valery. 

Veterancentrets ledelse

Veterancentrets ledelse består af:

 

  • Chef for Veterancentret, oberst Kim Simonsen
  • Stabschef for Veterancentret, kommandørkaptajn Jannik Taanum Andersen 
  • Chef for Ledelseselementet og Veteransekretariatet, major Lotte Jæger Bank-Nielsen
  • Chef for Rådgivning- og Rehabiliteringsafdeling, Jimmi Andreasen
  • Chef for Militærpsykologisk Afdeling, chefpsykolog Dorte Hjortkjær
  • Chef for Videncenter, Line Kirkegaard