Organisationsdiagram for Veterancentret

Veterancentret består af fire afdelinger: Stab, Videncenter, Rådgivnings- & Rehabiliteringsafdelingen og Militærpsykologisk Afdeling.

Militærpsykologisk Afdeling

Afdelingens to sektioner INTOPS og Klinik arbejder med forebyggende indsatser målrettet soldater i internationale operationer og behandling af psykiske efterreaktioner, herunder posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

 

 

Rådgivning- & Rehabiliteringsafdeling

Afdelingen løser rigtigt mange rådgivningsopgaver i Veterancentret, lige fra den akutte rådgivning på døgntelefonen, socialrådgivning til både tjenestegørende soldater og veteraner, beskæftigelsesrådgivning til veteraner, der skal videre i et civilt job, og opsøgende rådgivning, der er et udkørende tilbud til de socialt isolerede eller meget psykisk sårbare veteraner.

Under afdelingen ligger også Familieenheden, som tilbyder støtte og behandling til veteranens pårørende.


Afdelingen står også for samarbejdet med de danske kommuner, psykiatrien mv., ligesom Rådgivnings- og rehabiliteringsafdelingen også består af Veterancentrets Pulje for de skadede soldater, som er i et rehabiliteringsforløb.

 

Mand sidder på knæ på gulvet med lukkede øjne, mens kvinde knæler og instruerer ham ved at lægge en hånd på hans brystkasse og ryg.

Vi støtter veteraner og tilbyder forskellige behandlingsformer, imens nye behandlingsformer afprøves og evalueres. Foto: Kristina Schønnemann.

Mand sidder på knæ på gulvet med lukkede øjne, mens kvinde knæler og instruerer ham ved at lægge en hånd på hans brystkasse og ryg.

Vi rådgiver pårørende og har særlige tilbud til børn og unge, der er pårørende til psykisk skadede veteraner. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

 

Staben

Staben løser mange af de bagvedliggende funktioner i Veterancentret. Afdelingen Drift og Støtte løser de mange forskellige kontor- og administrationsopgaver og opgaver inden for informationssikkerhed, økonomi.

 

Afdelingen Ledelseselementet varetager ledelsesstøtte til chefen for Veterancentret og koordinerer sager og henvendelser fra Forsvarets myndigheder og offentligheden, ligesom elementet også varetager Veterancentrets interne og eksterne kommunikation og pressehenvendelser.

 

Afdelingen Veteransekretariatet koordinerer indsatserne inden for anerkendelse mellem Forsvaret, veteraner, frivillige og faglige organisationer samt private initiativer og fonde.

 

 

Videncenter

Videncentret arbejder med at skabe viden om, hvordan soldater og deres pårørende bliver påvirket af internationale udsendelser, og hvordan vi i fremtiden bedre kan undgå psykiske efterreaktioner. 
 
Videncentret gennemfører egne forsknings- og evalueringsprojekter. Med nyeste viden på området kan Forsvaret og det øvrige Danmark træffe bedre beslutninger om, hvordan veteraner og pårørende kan støttes bedst muligt.
 

Find os i hele Danmark

Veterancentret Aalborg
Aalborg Kaserner
Bygning 29
Gl. Høvej 34
9400 Nørresundby

Veterancentret Holstebro
Jydske Dragonregiment
Bygning 20
Dragonkasernen 1
7500 Holstebro

Veterancentret Karup
Flyvestation Karup
Bygning 8
Herningvej 30
7470 Karup J

Veterancentret Fredericia
Ryes Kaserne
Bygning 6
Treldevej 110
7000 Fredericia

Veterancentret Slagelse
Antvorskov Kaserne
Bygning 101
Charlottedal Alle 4
4200 Slagelse

Veterancentret Ringsted
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Veterancentret Høvelte
Livgardens Kaserne
Bygning 42
Høveltevej 117
3460 Birkerød

Veterancentret Svanemøllen
Svanemøllens Kaserne
Bygning 45
Ryvangs Alle 1
2100 København Ø

Sidst opdateret 15. maj, 2020 - Kl. 13.18