Kortklippet ung mand med baret og uniform går gennem menneskemængde med en uniformeret kollega foran sig. I baggrunden anes Københavns Rådhus.

Flertallet af veteraner er ressourcestærke borgere. Der er dog også dem, der har pådraget sig psykiske efterreaktioner under deres udsendelse. Foto: Celine Emma la Cour.

En veteranstrategi danner fundamentet for arbejdet med veteraner i kommunen. At have en egentlig strategi på området kan være med til at sætte fokus på veteraners vilkår og udvikling af nye initiativer, der gør en forskel for veteraner og deres pårørende.   

 

Veterancentret har erfaring med at rådgive kommuner i arbejdet med at udforme en veteranstrategi, og vi bidrager gerne med sparring, hvis I påtænker, at udarbejde en politik på området.

 

Temaer i en veteranstrategi

 

Indholdet i det strategiske arbejde med veteraner varierer fra kommune til kommune. For hvad der giver mening i én kommune, giver måske ikke mening i nabokommunen. Men temaerne i strategien kunne eksempelvis være:

 

  • Fokus på veteraners ressourcer
  • Genoptræning og behandling 
  • Samarbejde med erhvervslivet 
  • Inddragelse af frivillige organisationer
  • Anerkendelse herunder kompetenceudvikling af kommunens personale
  • Samarbejde med Veterancentret
  • Indsatser for veteraners familier og pårørende
  • Tværfagligt samarbejde mellem jobcenter, børne-, social- og sundhedsområdet
Sidst opdateret 25. august, 2020 - Kl. 14.58