Uniformeret mand med blå FN-barret åbner døren på en hvid pickup.

Veterancentret er en del af Forsvaret og har som kerneopgave at støtte soldater, veteraner og pårørende. Foto: Kim Vibe Michelsen.

Veteraner har i kraft af deres militære karriere en atypisk baggrund i forhold til andre borgere. Erfaringer viser, at kendskab til denne baggrund og veteraners forhold i øvrigt er vigtig for en god sagsbehandling.

 

Som chef, leder eller sagsbehandler kan du kontakte os for et møde, hvor samtale og samarbejdsmuligheder er i centrum. Mødet kan også være konkret sparring om en veteran.

 

Vi har et godt kendskab til de problemstillinger, som veteranerne kan opleve, efter de har været udsendt. En viden, som vi gerne deler ud af.

 

Gratis oplæg

Vi har derfor udviklet et undervisningskatalog med i alt tre oplæg, som vi gerne afholder hos jer.  De er udarbejdet med det formål at give sagsbehandlere viden om veteraner og den militære baggrund, de har med sig.

 

Veterancentrets undervisningskatalog

Oplægget giver indblik i, hvilke ressourcer og udfordringer, veteraner kan have med sig, når de professionelle møder dem i det kommunale regi.

 

Oplægget har fokus på, hvordan man bedst håndterer mødet med en psykisk udfordret veteran, som har behov for særlig støtte i sagsbehandlingen.

Dette oplæg giver viden om, hvordan veteraner kan være psykisk påvirkede af en udsendelse og hvordan det påvirker familien, når en veteran er psykisk skadet.

Hvilke kompetencer har veteraner opnået efter en udsendelse og hvordan kan du, som sagsbehandler, være med til at oversætte disse militære kompetencer til det civile arbejdsmarked.

 

Det er gratis at bestille vores oplæg. Vi tilstræber et deltagerantal på min. 20, men er også fleksible. Hvis I i kommunen har færre deltagere, særlige ønsker til indhold, tidspunkt for afvikling eller lignende, har vi mulighed for at tilrette oplægget efter jeres behov.

 

Definition

Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret, men kan også være afgået fra organisationen og overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet. 

Kilde: Danmarks Veteranpolitik af 2010

Sidst opdateret 25. august, 2020 - Kl. 14.48