Mand kigger direkte i kameraet, mens han står på et dunkelt værksted og holder med to hænder på et stort, lidt skjult værktøj.

Som et led i den danske veteranindsats har Folketinget vedtaget Lov om jobordning for veteraner, der trådte i kraft den 1. januar 2017.

Jobordningen for veteraner er en del af Danmarks anerkendelse af veteraner og har til formål at få flere psykisk og fysisk skadede veteraner i arbejde. 

 

Jobordningen har to ben at stå på: Muligheden for at give veteraner fortrinsret til offentlige stillinger og muligheden for som privat arbejdsgiver at modtage en jobpræmie på 50.000 kr., hvis man ansætter en skadet veteran.

 

Jobpræmie

Private arbejdsgivere, som ansætter veteraner, kan med loven om jobordningen søge om en jobpræmie på 50.000 kr. Udbetaling af jobpræmien forudsætter, at veteranen er inden for lovens målgruppe, og at veteranen har været ansat mindst 26 uger uden afbrydelse. Der er også et krav om, at den gennemsnitlige arbejdstid i perioden har været mindst 15 timer om ugen og at veteranen er ansat under almindelige løn- og ansættelsesvilkår. 

 

Det betyder, at arbejdsgiveren tidligst kan ansøge om udbetaling af jobpræmien efter 26 ugers ansættelse. Det svarer til næsten et halvt års ansættelse. Der er også et krav om, at ansøgningen skal være sendt frem ikke senere end 52 uger efter første arbejdsdag.

 

Sådan ansætter du en veteran med jobpræmie

Som arbejdsgiver skal du først bruge en bekræftelse på, at veteranen er omfattet af målgruppen i Lov om jobordning for veteraner. Derfor skal du fremsende denne formular til Veterancentret.

Formularen består af tre rubrikker. Rubrik A udfyldes af arbejdsgiver, rubrik B udfyldes af veteranen og rubrik C udfyldes af Veterancentret.

Veterancentrets bekræftelse skal foreligge senest på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren og veteranen indgår ansættelsesaftalen.

Såfremt Veterancentret har bekræftet, at din nye medarbejder er omfattet af loven om jobordning for veteraner, kan I indgå ansættelsesaftalen.

Der er et krav om mindst 15 timers ugentlig arbejdstid gennem minimum 26 uger, veteranen skal være ansat under almindelige løn- og ansættelsesvilkår, før end du kan ansøge om udbetaling af jobpræmien.

Efter minimum 26 ugers ansættelse med mindst 15 timers ugentlig arbejdstid, under almindelige løn- og ansættelsesvilkår, kan du som arbejdsgiver ansøge om udbetaling af jobpræmien. 

 

Udfyld formularen her og vedlæg dokumentation i form af kontrakt og lønsedler. Du sender både formular og dokumentation til Veterancentret.

 

Husk at du skal nå at søge jobpræmien, inden medarbejderen har nået at arbejde hos dig i 52 uger.

 

Fortrinsret til offentlige stillinger

Loven giver offentlige arbejdsgivere mulighed for at give kvalificerede veteraner fortrinsret til ledige stillinger. En offentlig arbejdsgiver har derfor ikke længere pligt til at ansætte den bedst kvalificerede ansøger, hvis der er en veteran fra lovens målgruppe i ansøgerfeltet, som også besidder de kvalifikationer, stillingen kræver.

 

Sådan ansætter du en veteran ved brug af fortrinsretten

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at ansætte en veteran med fortrinsret i en stilling, skal du som arbejdsgiver først bruge en bekræftelse på, at veteranen er omfattet af målgruppen i Lov om jobordning for veteraner. Derfor skal du fremsende denne formular til Veterancentret

 

Formularen består af tre rubrikker. Rubrik A udfyldes af arbejdsgiver, rubrik B udfyldes af veteranen og rubrik C udfyldes af Veterancentret.

 

Det er vigtigt, at bekræftelsen foreligger, inden I indgår ansættelsesaftalen.

Hvis Veterancentret bekræfter, at den pågældende veteran er i målgruppen for fortrinsret til offentlige stillinger, kan du arbejdsgiver gå videre med ansættelsen og arkivere dokumentationen.

Hjørnesten i jobordningen

For at en veteran er i målgruppen for fortrinsret til stillinger og udbetaling af jobpræmie til arbejdsgiver, skal veteranen have været udsendt i mindst én international mission under Forsvarsministeriets eller Justitsministeriets område.

 

Veteranen skal samtidig i særlig grad have vanskeligt ved at bevare en fast tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af psykiske eller fysiske skader, som veteranen har pådraget sig i forbindelse med udsendelsen.

Før en arbejdsgiver kan give en veteran fortrinsret til en stilling, og for at arbejdsgiver kan opnå udbetaling af jobpræmie, skal Veterancentret bekræfte, at veteranen er omfattet af lovens målgruppe. 

 

Veterancentrets bekræftelse skal foreligge senest på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren og veteranen indgår ansættelsesaftalen. 

Sidst opdateret 13. december, 2023 - Kl. 13.01