Nærbillede af mand med gråt strittende hår og briller, som holder en kuglepen op foran sig.

Når du er i behandling ved Veterancentret, foregår den enten på Forsvarets tjenestesteder, hvor Veterancentrets psykologer er placeret, eller lokalt ude ved en af de netværkspsykologer, vi har tilknyttet.

I denne guide får du overblik over, hvad der sker, når du kontakter Veterancentret med henblik på at komme i psykologisk behandling.

Trin for trin gennem en psykologisk behandling

Når du ringer på 7281 9700 med et ønske om at få støtte eller behandling, får du først en samtale med den af vores kollegaer, der har dagvagten. Til en start skal han eller hun vurdere, om din problematik stammer fra din udsendelse.

Herefter får du tid til en visitationssamtale med en psykolog. Inden samtalen skal du udfylde nogle spørgeskemaer, som psykologen vil tage udgangspunkt i.

Til visitationssamtalen skal du underskrive en samtykkeerklæring, som psykologen kan gennemgå med dig. Samtalen handler om dine efterreaktioner, og hvordan de påvirker dit liv, men også hvad de udspringer af.

 

På baggrund af samtalen vurderer psykologen ud fra forskellige kriterier, hvilket behandlingstilbud du vil have mest ud af. Psykologen fortæller dig mere om behandlingsformen og hvilke forventninger, du skal gøre dig.

Behandlingen starter herefter. Typisk vil det bestå af samtaler á 60-90 minutter, men alt efter hvilken behandling du får tilbudt, kan der være andre elementer i behandlingen. Fælles for alle metoder er, at I arbejder på bestemte mål og temaer, hver gang I mødes.

 

Ved hver 10. samtale løfter vi blikket og tager stilling til, om det forsat er relevant med behandlingen, eller om der eventuelt skal skiftes spor i behandlingen. Det gør vi for at sikre fremdrift, så du kan få det bedre.

Når du afslutter din behandling hos os, runder vi af ved en sidste samtale. Herefter kontakter vi dig to gange efterfølgende med et sæt spørgeskemaer hver gang, som handler om din oplevede effekt af behandlingen. Det sker to uger og et halvt år efter, din behandling er afsluttet.

Sidst opdateret 9. juli, 2020 - Kl. 15.20