Nærbillede af kvinde set bagfra med langt hår i hestehale. Hun sidder foran en mand i en sofa.

Veterancentret anvender forskellige psykologiske behandlingsmetoder inden for kognitiv adfærdsterapi. Modelfoto.

I den individuelle behandling vil du sammen med din psykolog lægge en plan for, hvilken slags behandling der giver bedst mening for dig, og hvad fokus for behandlingen skal være.

 

Fælles for de fleste typer individuel behandling er, at du mødes med din psykolog én gang ugentligt, og at I arbejder med bestemte mål og temaer, hver gang I mødes.

 

I Veterancentret anvender vi psykologiske behandlingsmetoder, som der er videnskabeligt belæg for virker. Alle metoder, vi benytter os af, hører under det, som kaldes for kognitiv adfærdsterapi. 

 

Eksponeringsterapi

 

Eksponeringsterapi er for de soldater og veteraner, som lider af posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). 

 

I eksponeringsterapien er der fokus på at bearbejde de traumatiske oplevelser ved at genbesøge dem i hukommelsen og få sat ord på hændelsesforløb og på tanker og følelser knyttet an til hændelsesforløbet. Bearbejdningen foregår i trygge rammer og kan lære dig, at du ikke behøver at undgå alt, hvad der minder dig om de traumatiske oplevelser, så de bliver mindre forstyrrende i dit liv.

 

Et eksponeringsforløb vil typisk vare mellem 10-20 sessioner. 

 

Individuel kognitiv adfærdsterapi

 

Individuel kognitiv adfærdsterapi er for de soldater og veteraner, som oplever problemer i sit liv på baggrund af at have været udsendt.

 

I den individuelle kognitive terapi er der fokus på, hvordan dine følelser og adfærd kan være styret af negative tanker om dig selv, andre og omverden. I behandlingen arbejdes der med at nuancere denne forestilling og med at opnå bedre kontrol med dine følelser, sådan at din adfærd bliver mere i overensstemmelse med det, du gerne vil.

 

Længden på et forløb varierer afhængig af problemstillingen.   

 

Sidst opdateret 1. september, 2020 - Kl. 13.10