Mandlig soldat med sløring i ansigtet, hjelm og uniform sidder på hug og sigter med sit gevær i en gul rapsmark.

De seneste år har der været et stort fokus på PTSD blandt soldater og veteraner. Foto: Ronny Rasmussen.

PTSD er en forkortelse for Post Traumatic Stress Disorder, som på dansk kaldes posttraumatisk belastningsreaktion eller posttraumatisk stresslidelse. Symptomerne kan være en sen eller forlænget reaktion på den eller de hændelser, som man har været udsat for eller vidne til. Nogle udvikler det fulde symptombillede kort tid efter hændelsen. Andre har enkelte symptomer, men udvikler først det fulde symptombillede efter nogle år.

 

PTSD er en diagnose, som dækker en række symptomer, man kan opleve efter at have været udsat for eller bevidnet en eller flere hændelser af livstruende og/eller voldsom karakter.

 

Hvordan opleves PTSD?

 

Det er meget forskelligt, hvor indgribende PTSD-symptomerne er for den enkelte. For nogle kan PTSD påvirke livskvaliteten i nogen grad, mens den hos andre kan være svært invaliderende. Atter andre lærer at håndtere PTSD-symptomerne, så de nærmest ikke fylder i hverdagen.

 

Man skelner mellem to typer af PTSD-diagnoser: PTSD og kompleks PTSD.

Symptomer på PTSD

Gentagne og ufrivillige minder om den voldsomme livstruende hændelse. Minderne kan komme i vågen tilstand som forstyrrende erindringsbilleder eller som gennemspilninger af hændelsen, hvor det føles som at være tilbage i situationen. De kan også komme om natten som ubehageligt mareridt, hvor man typisk vågner med angst eller ubehag og har svært ved at falde til ro igen.

En vedvarende fysisk og følelsesmæssig uro, ængstelse eller nervøsitet ved forskellige situationer, der ikke før gav anledning til problemer. En følelse af, at der når som helst kan ske noget farligt eller ubehageligt, som man ikke føler sig i stand til at håndtere eller skal være forberedt på. Derudover ses typisk overfølsomhed over for lyde og tendens til at fare sammen.

Undgåelse af alt, hvad der minder om hændelsen enten ved at skulle bruge energi på ikke at tænke på hændelsen eller ved at afholde sig fra situationer eller steder, der på nogen måde fremkalder minder om hændelsen. Endvidere at undgå aktivering af ubehag enten følelsesmæssigt eller fysisk, som griber afgørende ind i ens hverdag.

Symptomer på kompleks PTSD

De tre allerede nævnte symptomer på PTSD vil en person med kompleks PTSD også opleve.

Ligesom termostaten på en radiator kan gå i stykker, kan evnen til at regulere følelser også blive påvirket af PTSD. Følelser opstår mere pludseligt og voldsomt end normalt og det kan være svært at kontrollere sine følelser. Man oplever for eksempel pludselige grådanfald eller voldsom vrede og opfarenhed over småting. Det er generelt vanskeligt at falde til ro igen efter at være blevet følelsesmæssigt påvirket.

Negativ selvvurdering handler om an vedvarende følelse af at være værdiløs og en fiasko. Man opfatter sig selv som et dårligt menneske eller som et permanent ødelagt menneske, der ikke er i stand til at være noget for andre. Ofte er denne tilstand medfulgt af mange selvbebrejdelser og følelser af skyld og skam.

Kendetegnet ved at man isolerer sig fra andre og trækker sig fra sociale aktiviteter. En følelse af at være distanceret eller fremmedgjort fra andre og eventuelt også en vedvarende og gennemgående mistro og mistillid til andre, som gør at man afviser andres forsøg på at nærme sig.  

Vores mest anvendte behandlingsmetoder

I Veterancentret og blandt vores mange netværkspsykologer rundt om i landet anvender vi psykologiske behandlingsmetoder, som der er videnskabeligt belæg for virker mod eksempelvis angst og depression.

 

Psykologerne i Veterancentret har en særlig erfaring med at behandle PTSD og er trænet i specifikke og specialiserede behandlingsmetoder rettet mod PTSD. De tre metoder, som vi oftest behandler PTSD med, er eksponeringsterapi, gruppeterapi og parterapi.

 

Derudover har Veterancentret mulighed for at henvise til medicinsk behandling ved psykiater, hvis der er behov for det.

Sidst opdateret 10. juli, 2020 - Kl. 11.49