En af besætningen står i helikopterens åbning og ser ud på brun støv, som helikopteren hvirvler op fra jorden

Tidligere har Veterancentret påvist en sammenhæng mellem oplevelsen af følelsen af at blive behandlet retfærdigt som udsendt medarbejder og risikoen for at udvikle PTSD efter en udsendelse. Foto: Rune Dyrholm.

Tidligere forskning fra Veterancentret har vist, at der er en sammenhæng imellem danske soldaters oplevelse af at blive behandlet retfærdigt af deres overordnede under en udsendelse og risikoen for at have udviklet posttraumatisk stresslidelse (PTSD) 2 ½ år efter udsendelse.

 

På baggrund af disse resultater har Forsvaret ønsket at undersøge, hvad der former oplevelsen af retfærdighed under udsendelse. Der mangler særligt viden om, hvordan retfærdighed formes, samt hvilke faktorer der eventuelt kan påvirke udsendte soldaters oplevelse af retfærdighed.

 

Endvidere mangler der viden om betydningen af det specifikke arbejdsmiljø, der er forbundet med at være udsendt som soldat. I dette projekt undersøges disse forhold.

 

  Oplevelsen af at blive retfærdigt behandlet, når man er udsendt i mission, forekommer at have stor betydning for soldaterne. Indtil videre har vi dog ikke vidst så meget om, hvad der former oplevelsen af retfærdighed. Det er det, vi ønsker at komme nærmere på med dette projekt,

siger forsker Andreas Friis Elrond.

Øvelse i førstehjælp: En soldat ligger på gulvet, mens en læge og en  sanitetsmand behandler med drop.

Udsendte på Operation Inherent Resolve i 2019 har blandt andet medvirket i projektet. Foto: Forsvarsgalleriet.

Øvelse i førstehjælp: En soldat ligger på gulvet, mens en læge og en  sanitetsmand behandler med drop.

Resultaterne fra forskningsprojektet forventes at kunne bruges operativt i Forsvaret. Foto: Iben Valery.

 

Undersøgelsens metoder

 

Projektet benytter sig af både kvantitative og kvalitative metoder. Indsamling af data foregår i forbindelse med to udsendelser, der foregår i 2019. Gennem spørgeskemaer kortlægges faktorer, der kan have betydning for oplevelsen af retfærdighed.

 

Her bruger undersøgelsen primært nogle skalaer, som lægger sig op af allerede eksisterende viden fra den internationale litteratur. De kvalitative interviews vil have til formål at kortlægge, hvad retfærdighed er for soldater, der er udsendt i international tjeneste.

 

Hertil vil Veterancentret igennem disse interviews forsøge at afdække strategier, som kan benyttes til at højne niveauet af oplevet retfærdighed.

 

 

Status

 

Når projektet er afsluttet vil det blive afrapporteret i form af videnskabelige artikler samt materialer, der sigter mod brug på Forsvarets skoler og i den operative struktur.

Samarbejds-partnere

Til projektet er der sammensat en følgegruppe, der foruden chefen fra Veterancentret har repræsentanter fra Forsvarskommandoen, Forsvarsakademiet, Institut for Psykologi på Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Sidst opdateret 29. oktober, 2020 - Kl. 12.52