Kortklippet ung mand med baret og uniform går gennem menneskemængde med en uniformeret kollega foran sig. I baggrunden anes Københavns Rådhus.

Flagdagen afholdes hvert år den 5. september med deltagelse af veteraner i hele landet.

Som et led i kommunernes arbejde med at arrangere lokale flagdagsarrangementer, kan Forsvarets Personalestyrelse være behjælpelige med at fremskaffe en liste over veteraner i din kommune.

Hvert år kan kommunerne fra primo juni måned fremsende en mail til FPS@MIL.DK att. Veteranliste flagdagen, med ønske om levering af en oversigt over veteraner i kommunen.

Oplys følgende pr mail:

  • Kontaktperson ved kommunen
  • Hvornår listen senest ønskes leveret
  • Kommunens sikker post adresse (hvis listen skal indhold CPR.nr.)

Listen omfatter udelukkende de veteraner, som har været udsendt fra Forsvaret og Beredskabsstyrelen. Personel udsendt fra udenrigsministeriet er derfor ikke omfattet af denne liste.

Følgende data på borgere vil ikke blive leveret i forhold til GDPR

Borgere med beskyttet adresse Borgere der har søgt fritagelse for levering af veterandata ved Personalestyrelsen.

Kommunen skal være opmærksom på, at alle veteraner kun valideres imod CPR registeret én gang årligt, hvilket sker ca. ultimo maj. Dette kan betyde at en borger, der enten fra- eller tilflytter efter den 1. juni, enten ikke modtager invitationen til årets flagdag eller i stedet modtager invitationen fra fraflytterkommunen.

 

Sidst opdateret 12. april, 2021 - Kl. 15.03