[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Et af projekterne i Regeringens veteranpolitik omhandler en styrket indsats overfor de fysisk sårede veteraner; mere specifikt er der tale om et initiativ, hvor hårdt ramte veteraner kan få tildelt en sportsprotese eller sportskørestol.


Det indledende arbejde er nu tilendebragt, så det i regi af forsvaret er sikret, at veteraner med amputationer, eller som på anden måde er fysisk skadede, kan tilbydes sportsproteser/sportskørestole. Herved kan veteraner efter eget ønske og behov genoptage et aktivt idrætsliv. Initiativet understøtter udover at være en del af regeringens veteranpolitik samtidig forsvarets mål om at være en social ansvarlig arbejdsplads.

 

Fra 1. maj er det således blevet muligt for veteraner at genoptage sportstræning ved at få tilbudt en sportsprotese. Sportstræning kan som bekendt medvirke til at give disse hårdt ramte veteraner stor såvel fysisk som psykisk styrke.


De omfattede veteraner kan efter ansøgning blive tilbudt en sportsprotese samt livslang vedligehold og genanskaffelse efter Forsvarets Sundhedstjenestes regler herfor.


Ansøgninger fremsendes til Forsvarets Personeltjeneste, Rehabiliteringsenheden (sidenhen til Veterancentret i Ringsted, når dette er oprettet), i overensstemmelse med reglerne nærmere beskrevet i det nedenstående link.


Klik her for yderligere information