[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Under overværelse af cirka 100 tilskuere fejrede Danske Artilleriregiment den nationale flagdag for Danmarks Internationale Engagement på Varde Torv tidligere på dagen.

Med et kommando på 30 mand og med regimentets fane forrest marcherede honnørkommandoet fra Vestervold til Varde Torv, hvor der i forvejen var opstillet en selvkørende haubits (SKH) samt en 105 mm trukken haubits som salutkanon.

På torvet deltog også Feltartilleriforeningen, Luftværnsartilleriforeningen, De Blå Baretter og Forsvarsbrødrene fra Varde og Ølgod i paraden.

Fungerende regimentschefen, oberstløjtnant Claus D. Møller, holdt en tale, hvorunder han mindedes de faldne i internationale missioner. Derefter befalede han hejsning af flaget på rådhusbygningen, mens reveillen blev blæst på trompet. Efter flaghejsningen blev der afgivet Dansk Løsen (tre  salutskud med 105 mm haubits).
 
Herefter talte Vardes borgmester, Gylling Haahr.

Umiddelbart efter borgmesterens tale sluttede paraden, og honnørkommandoet marcherede bort fra torvet.