[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Det viser en ny rapport med fokus på pårørende med børn. Rapporten er udarbejdet af Videncentret ved Veterancentret.


Rapporten konkluderer, at tiden før og efter missionen også kan belaste pårørende i form af f.eks. vrede, angst, usikkerhed og manglende forståelse. Mange pårørende fortæller om en belastning, som allerede starter 6 måneder før, under forberedelserne til missionen, og ofte varer frem til efter reintegrationsforløbet, når soldaterne er vendt hjem.


På baggrund af rapporten har Videncentret fremlagt en række anbefalinger, som skal sikre, at de pårørende dels bliver bedre i stand til at håndtere eventuelle problemer og dels anerkendes for den store indsats, de yder hjemme i baglandet.


Rapporten anbefaler bl.a. at give soldaterne redskaber til at drøfte konsekvenserne af udsendelser med deres pårørende – som f.eks. spørgsmål om praktiske problemer med pasning af syge børn og lignende. Rapporten anbefaler også en samlet informationspakke, hvor pårørende selv kan finde alle de vigtigste oplysninger og råd, som udleveres i god tid inden, udsendelsen starter.


Forsvarskommandoen vil nu se nærmere på rapporten og bede Veterancentret om at drøfte anbefalingerne med de frivillige organisationer og militære fagforeninger.
   
Fakta

  • Undersøgelsen ”Udsendelsens påvirkning på partnere med børn” udspringer af veteranpolitikkens 19 initiativer.
  • Undersøgelsen baserer sig på kvalitative udsagn fordelt på i alt 74 besvarelser.
  • Undersøgelsens kvalitative resultater bygger videre på og understøttes af de kvantitative og kvalitative resultater fra ”Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende” (USPER PSYK), Delrapport 2 vedrørende pårørende, fra august 2009, samt Det Nationale Forskningscenter for Velfærds (SFI) interviewundersøgelse fra september 2010.

Læs hele rapporten


Kontakt for henvendelser

Ved spørgsmål til rapporten:

  • Mette Bertelsen, ph.d. og leder af Videncentret ved Veterancentret – Tlf.: 7216 3520/4124 5768

Ved andre spørgsmål:

  • KD Henrik Ryberg, chef for Forsvarskommandoens Personelstrategiske Afdeling – Tlf.: 4567 3250