[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Veterancentret holdt i går et temamøde om, hvordan Forsvaret kan styrke støtten til og anerkendelsen af pårørende til udsendte soldater. Særligt pårørende med børn.
 
Baggrunden for mødet var den nyligt offentliggjorte rapport: ”Udsendelsens påvirkning på partnere med børn”, som er udarbejdet af Videncentret ved Veterancentret. Målet var at drøfte og kvalificere rapportens anbefalinger  i dialog med en række frivillige og faglige organisationer på veteranområdet.
 
På mødet fremlagde leder for Videncentret Mette Bertelsen rapportens baggrund, indhold og anbefalinger. Herefter foregik der en konstruktiv debat blandt de mange engagerede fremmødte.
 
Blandt temaerne var:
 • En afkortelse af udsendelsesperioden og afvikling af leave
 • Oprettelse af praktisk hjælp for pårørende i privat regi
 • Udbredelse af flagdagen til kommunerne
 • Undervisning i folkeskolen i hvad det vil sige at være barn til en udsendt soldat
 • Iværksættelsen af en tidlig og løbende informationsindsats henvendt til alle pårørende.
Der var især bred enighed om at informere alle pårørende løbende op til udsendelsen langt tidligere end i dag. 

Drøftelserne gik på at dosere informationen lidt af gangen for at gøre det nemmere for de pårørende dels at overskue udsendelsens konsekvenser, dels at forberede sig til pårørendearrangementerne.

Ligeledes blev det pointeret, at en sådan informationsindsats rettet mod alle pårørende ville kunne bidrage til at sikre, at  pårørende, som ofte ikke selv søger støtte, automatisk gøres bekendt med de nuværende tilbud og ydelser.
 
Alle forslagene vil sammen med rapporten fremadrettet viderebehandles med henblik på at konkretisere anbefalingerne yderligere.
 
Baggrund:
Rapporten konkluderer, at partnere med børn til udsendte soldater ofte oplever en belastning i længere tid, end selve missionen på de seks måneder varer. Også perioden før og efter kan være en hård tid – en periode der kan strække sig over 1-1½ år, hvor mange pårørende fortæller om reaktioner som f.eks. vrede, angst, usikkerhed og manglende forståelse.

Blandt deltagerne var repræsentanter fra:
 • CS
 • HKKF - Familienetværket og Livlinien
 • HOD
 • De blå baretter - Kammeratstøtteordningen
 • Fonden Danske Veteranhjem
 • Folk & Forsvar
 • DSM
 • De tre veteranhjem
 • KFUMs soldatermission


 
Læs den fulde rapport her