[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Forsvarssattachéerne viste stor interesse for den danske veteranindsats og udvekslede livligt egne erfaringer og viden på området.

-    Det er meget positivt med den udenlandske interesse, fortæller chef for Veterancentret , Jette A. Kristoffersen. –  Et møde som i dag styrker både den nationale og den samlede fælles internationale indsats på området.

Blandt de deltagende lande var attachéer fra USA, Tyskland, Kina, Rusland, Frankrig, Holland, Storbritannien og Sverige.

Hvad er en forsvarsattaché? 
Forsvarsattachéen har til opgave dels at skabe kontakt mellem eget lands og det udenlandske forsvar, dels at indhente oplysninger til brug for eget forsvar. Attachéen er officielt akkrediteret, og dermed godkendt, af værtslandet.