[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Kom og få et overblik over veteranindsatsen og tilbuddene til veteraner og pårørende. Dagen byder på masser af dialog.

Program

10.00 -10.15 Velkomst
Chef for Veterancentret, Jette Ammar Kristoffersen, byder velkommen

10.20-13.20 Kom og hør om Veterancentrets arbejde

10.20-10.50 Militærpsykologisk Afdeling ved psykolog Jimmy Andreasen
 • Hvordan støtter vi dig og dine pårørende før, under og efter udsendelsen?
 • Hvad går visitation og behandling ud på?
 • Hvad tilbyder forsvaret af rådgivningsmuligheder?
 • Hvad med tavshedspligten?
 • Debat og spørgetid.

11.25-11.55 Rehabiliterings- og Rådgivningsafdelingen ved Birgitte Rasmussen:
 • Hvilke muligheder for rådgivning har du i forhold til INTOPS-relaterede problemstillinger?
 • Hvad findes der af forebyggende aktiviteter for langtidssyge medarbejdere?
 • Hvad findes der af muligheder for rehabilitering af fysisk og psykisk skadede medarbejdere, og hvem kan tilbydes dette?
 • Lidt om socialrådgivning og forvaltning af civiluddannelse.
 • Debat og spørgetid.


12.30-12.45 Veteransekretariatet ved major Morten Petersen:
 • Hvordan er Forsvarets samarbejde med de frivillige og faglige organisationer?
 • Hvad findes der af fondsmidler og puljer- og hvordan kan man søge?
 • Debat og spørgetid.


12.55-13.10 Videncentret ved psykolog Mette Bertelsen:
 • Hvad laver Videncentret?
 • Hvad viser forskningen og tidligere undersøgelser om de psykiske efterreaktioner på udsendelsen?
 • Hvilke projekter har vi gang i for tiden?
 • Debat og spørgetid


13.20- 13.55 Få en rundvisning: Se hvordan vi bor i Veterancentret.

13.55 -14.00 Chefen for Veterancentret runder dagen af

Tilmeld dig senest den 10. april 2012 til vetc-vca04@mil.dk. Der er begrænsede pladser.

Vi ser frem til at møde dig og dine pårørende.