[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Tid: Mandag den 11. juni 2012
Sted: Syddansk Universitet Odense, Auditorium 100
Pris : 1385 kr. 

Program

 9.00 –  9.30    Registrering og morgenkaffe med rundstykke

 9.30 –  9.45    Velkomst v.  Centerleder Ph.D. Lilian Zøllner

 9.45 – 10.00    Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? v.  
Stabslæge af 1. grad Hans Ole Jørgensen, Forsvarets Sundhedstjeneste

10.00 – 10.30   Selvmord og selvmordsforsøg blandt hjemvendte soldater
Tidligere stabslæge af 1. grad ved Forsvarets Sundhedstjeneste og konsulent ved CFS, Henrik Kähler

10.30 – 11.00    Kaffepause

11.00 – 11.30    Hvorfor forsøger de hjemvendte soldater at begå selvmord?
Centerleder Ph.D. Lilian Zøllner

11.30 – 12.30    Frokost

12.30 – 13.00    Hvad belaster og hvad beskytter soldater mod selvmordstanker og Selvmordsforsøg?  Statistiker Bo Andersen Ejdesgaard, CFS

13.00 – 13.30    Hvilke værdier prioriterer soldaterne, og hvad tror de på?
Centerleder Ph.D. Lilian Zøllner

13.30 – 14.00    Anbefalinger modtaget af Forsvaret Stabslæge af 1. grad Hans Ole Jørgensen, Forsvarets Sundhedstjeneste

14.00 – 14.30    Kaffepause

14.30 – 15.00    Paneldebat: Spørgsmål til oplægsholderne

15.00 – 15.15    Afslutning v. Centerleder Ph.D. Lilian Zøllner

Ordstyrer: Ole Kamp, Højskoleforstander