[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Jette aftrådte efter længere tids sygdom fra sit chefvirke og takkede af for denne gang. Ved afskeden i Veterancentrets lokaler i Ringsted fik Jette mulighed for at sige farvel til de mange kolleger, som hun stod i spidsen for i knap et år.

Jette påpegede blandt andet i sin afskedstale, at en af de centrale udfordringer for Veterancentret fortsat er at sikre et godt samspil mellem kommuner, forsvaret, a-kasser og regioner.

Afslutningsvis takkede Jette medarbejderne, samt de mange aktører på veteranområdet der yder en engageret og utrættelig indsats, for at sikre de bedst mulige forhold for veteranerne og deres pårørende.

Chefstolen i Veterancentret er overtaget af oberst Jens Kåre Byrnak, der kommer fra en chefstilling i Forsvarskommandoen.

Veterancentret ønsker Jette alt det bedste fremover og takker for den store indsats, der blev lagt i Veterancentrets første turbulente år, hvor mange milepæle blev nået på kort tid.