[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Klik her hvis du vil gøre brug af netrådgivningen:

http://veteran.forsvaret.dk/ansat/brugforhjaelp/netraadgivning/Pages/netraadgivning.aspx

Brug dette link, da vores øvrige link på siden til netrådgivningen pt. er under udarbejdelse.