[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Vilkårene for skadede danske veteraner er blevet bedre med årene, og chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, generallæge Erik Darre, har været en af drivkræfterne bag den positive udvikling.

Derfor har den danske veteranorganisation De Blå Baretter indstillet generallægen til den prestigiøse internationale pris World Veterans Federation Rehabilitation Prize, som Erik Darre modtog i Amman, Jordan, den 22. november 2012.

World Veterans Federation Rehabilitation Prize er blevet uddelt siden 1953 og bliver givet til personer eller institutioner, der har gjort en forskel for veteraner og deres kår. World Veteran Federation er en global paraplyorganisation for 170 veteranorganisationer i 93 lande.

Prisen er en anerkendelse af det store veteranarbejde, som bliver udført til fordel for sårede danske veteraner af både Erik Darre og de mange mennesker og organisationer i Danmark, der beskæftiger sig med veteraner.

"Denne pris er i virkeligheden også en meget stor anerkendelse for det store arbejde, som bliver udført på mange forskellige områder i Danmark for at tilsikre den bedst mulige rehabilitering af vore veteraner. Det er en virkelig stor ære at modtage World Veterans Federation Rehabilitation Prize, men denne pris er i høj grad også fortjent af mange andre end mig. På dette vigtige område har jeg fornøjelsen at arbejde sammen med rigtig mange dedikerede personer og organisationer," siger Erik Darre.

I indstillingen af generallægen har De Blå Baretter blandt andet skrevet, at
generallæge Erik Darre i sin funktion som chef for Forsvarets Sundhedstjeneste har arbejdet intensivt forbedre behandling, genoptræning og livskvalitet for svært fysisk skadede veteraner. Erik Darre har været med til at udvikle et samarbejde med Rigshospitalet i København, hvor næsten alle svært skadede soldater bliver behandlet indledningsvist.

Blandt andet har samarbejdet med klinik for ergo- og fysioterapi, ortopædkirurgisk klinik og Soldaterlegatet betydet et løft i genoptræningen med nye maskiner og kompetencer såsom en tilknyttet fysioterapeut, hvilket også er kommet civile amputationspatienter på Rigshospitalet til gode.

Dette udviklingsarbejde har Erik Darre sat i gang via et internationalt samarbejde med især de amerikanske rehabiliteringscentre Brooke Army Medical Center i Texas og Walter Reed Army Medical Hospital i Washington DC.

Sammen med Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har Erik Darre været med til at udvikle DIF Soldaterprojekt, der giver skadede veteraner mulighed for at dyrke idræt på både motions- og eliteniveau og på den måde støtter dem i deres rehabilitering og giver dem et større socialt netværk.

DIF Soldaterprojekt modtog Den Olympiske Komités pris IOC Trophy i 2011, som blev overrakt af Kronprins Frederik på Forsvarets Sundhedstjenestes Center for Idræt på Svanemøllen Kaserne.