[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

 Major Lars Højbak står på parkeringspladsen i sin uniform og byder velkommen til alle de gæster, som vælger at bruge weekendens første dag til åbent hus i Veterancentret.

- Det er dejligt at se, at så mange vælger at bruge deres lørdag sammen med os. Vi håber, vi får en masse gode input, og forhåbentlig at skabe større klarhed over vores tilbud til veteraner og pårørende, fortæller Lars Højbak, inden han igen får travlt med at hilse velkommen og vise vej.

I lokalet larmer stolene, snakken går og kopperne klirrer. Folk gør sig klar. Jette Ammar Kristoffersen, chef for veterancentret, træder frem og byder velkommen. På deltagerstolene sidder pårørende, veteraner og andre, som er nysgerrige på, hvad Veterancentret egentligt er.

- I Veterancentret lægger vi stor vægt på forebyggelse. Alle soldater
og pårørende kommer igennem en række faste forløb før udsendelse. Men vi tilbyder også råd og støtte fra psykologer, socialrådgivere og job- og uddannelseskonsulenter før, under og efter udsendelse. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke er et parallelsystem. Vi er et supplerende tilbud til det offentlige, fortæller Jette Ammar Kristoffersen.

Bekymret for at henvende sig


Flere af deltagerne fortæller I løbet af dagen, at nogle veteraner er bekymrede for at henvende sig til Veterancentret.

- Jeg kender en del kammerater, som ikke har lyst til at tage kontakt til den lokale job-og uddannelsesrådgiver eller socialrådgiver. Verden er lille, og sladderen går hurtigt. Man er bange for, at chefen får nys om besøget. Man ved aldrig, hvem der spiller squash med hvem, forklarer en tidligere ansat veteran.

-Vi har tavshedspligt på lige fod med alle andre psykologer, læger og pædagoger. Men som alle civile borgere har vi underretningspligt, hvis vi mistænker, at en klient er til fare for sig selv eller andre, slår Jimmi Andreasen fast.

Jimmi Andreasen er psykolog, chefkonsulent og leder af klinikken i Veterancentret. Det er klinikken, man kan ringe til med spørgsmål, bekymringer og ønsker om en samtale. Klinikken foretager visiterende samtaler og behandlingsforløb for både veteraner og pårørende i hele landet.

- Det er vigtigt, at folk søger den hjælp, de har brug for. Der er ingen, som udleverer oplysninger uden samtykke. Hvis man er bekymret, vil jeg opfordre til, at man kontakter os anonymt eller går til sin egen læge. Det er helt legalt, fortæller Jimmi, som også henviser til psykologernes netrådgivning, hvor man anonymt kan skrive sammen med en netpsykolog.

Hvis man bliver såret

Et andet emne, som sætter skub i debatten, er støtten til fysisk og psykisk sårede soldater. Rehabilitering- og rådgivningsafdelingen er forholdsvis ny. Der er derfor mange tidligere ansatte, som ikke har fået eller får tilbudt den støtte, som sårede soldater får i dag.

- Det er rigtigt, at tidligere udsendte ikke har fået samme tilbud - desværre. Vi er blevet klogere, siger Birgitte Rasmussen og fortsætter; - det vi kan gøre for tidligere ansatte, er at anmelde, udrede og anke arbejdsskader. Man skal bruge meget tid på offentlige myndigheder - og holde fast i rettigheder og afslag. Det kan vi hjælpe med.

Birgitte Rasmussen er chef for rehabilitering- og rådgivningsafdelingen. Afdelingen rummer job- og uddannelseskonsulenter, socialrådgivere og særlige tovholdere som koordinerer rehabiliteringsforløb.

- Rehabiliteringstilbuddet er kun til dem, som bliver skadet under missionsophold. Altså en lille eksklusiv gruppe. Typisk er det unge mennesker. Derfor er det så vigtigt at sikre, at de kan fortsætte deres arbejdsliv. Selv om man har en skade, kan man meget, og når vi kigger på de skadede veteraner, vi har haft gennem et rehabiliteringsforløb, synes jeg, vi har stor succes. De klarer sig faktisk rigtig godt, fortæller Birgitte Rasmussen.

Hele familien berøreres af en udsendelse

I en kort pause mødes alle over sandwich, sodavand og kaffe. Dagens oplæg og debat diskuteres livligt og med godt humør. Her vil alle det samme; sikre veteraner og pårørende de bedste vilkår og anerkende den belastning, som en udsendelse kan være både før, under og efter udsendelse.

Som Mette Bertelsen fortæller efter pausen, er det hele familien som rammes, når en soldat skal udsendes. Mette Bertelsen leder Videncentret, og sammen med hendes kollegaer samler hun viden ind om veteraner og pårørende. En viden som skal kvalificere Veterancentrets fremtidige indsatser.

- Når beslutningen om udsendelse er truffet, starter forberedelserne. Det samme gør bekymringerne. For nogle familier er den værste tid før udsendelsen, slutter Mette Bertelsen.

Klokken 14 er arrangementet forbi. Selv om solen lokker med sine varme stråler, skynder folk sig ikke ud i det gode weekendvejr. Der er en masse at snakke om - både med Veterancentrets medarbejdere men også med de andre deltagere.

- Det har været rigtigt godt. Selv om jeg kender til en del af tilbuddene, er der alligevel ting, som overrasker mig. Jeg vidste for eksempel ikke, at Veterancentret har kontorer ude i landet, og jeg var også uklar på, hvor anonym man kan være for at få hjælp, fortæller en veteran på vej ud af døren.