[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Informationsmøderne er målrettet kommunale sagsbehandlere og har til formål at klæde sagsbehandlerne på til mødet med veteranerne.
 

Veteraners forhold

I dag har Danmark ca. 28.000 krigsveteraner i den arbejdsduelige alder, og det tal er stigende i kraft af landets internationale engagement. Nogle af disse vil komme i kontakt med det sociale system i forskellige sammenhænge.

Veteraner har en atypisk baggrund i forhold til andre borgere, som civile medarbejdere i det kommunale system ikke nødvendigvis kender til.

Da kendskab til denne baggrund, og veteraners forhold i øvrigt, kan være afgørende for en god sagsbehandling, udbyder Veterancentret informationsmøder om veteraners forhold, målrettet kommunale sagsbehandlere.
 

Indhold

Informationsmødet har til formål at klæde den kommunale sagsbehandler på til mødet med veteranen. På informationsmødet vil der blandt andet blive orienteret om:
  • Hvad er en veteran?
  • Oplevelser under udsendelse
  • Psykiske reaktioner på udsendelse
  • Veteranpolitikken
  • Tilbud til soldater før, under og efter udsendelse
  • Støttemuligheder
  • Veterancentrets samarbejde med kommunerne, herunder:
  • I hvilke typer sager forekommer der tværsektorielt samarbejde?
  • Hvordan kan du som sagsbehandler forberede dig til møde med veteranen?

Praktik

Informationsmøder afholdes ved min 20 deltagere i hjemkommunen, ved et mindre antal kan der evt. koordineres med en nabokommune.

Informationsmøder kan bookes hos Veterancentret på telefon 72 16 34 25 eller via e-mail: vetc-kom03c@mil.dk.

Ved spørgsmål kontaktes ovenstående ligeledes.
 

Pris

Transport for mødeafholdere til og fra afholdelsesstedet.