[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Rapporten beskæftiger sig med Soldaternes sundhedsprofil før og efter en udsendelse og undersøger soldaternes medicineringsmønster vedrørende:
•    receptpligtig medicin til behandling af psykiske sygdomme
•    psykisk relaterede diagnoser
•    dødelighed
•    indlæggelsesmønster
•    kontakt til læge og speciallæge.

Af konklusionerne kan man blandt andet udlede, at de danske veteraner generelt set klarer sig godt i forhold til en sammenlignelig kontrolgruppe - til trods for en stigning i de psykiske mén som følge af udsendelser.

De udsendte har generelt færre diagnoser og kontakter til det psykiatriske sundhedssystem, og der er færre, der køber medicin mod psykiske sygdomme eller har været i stofmisbrugsbehandling.

Der er tale om, at 17 % af de udsendte figurerer i den statistik. Dette tal skal holdes op mod en kontrolgruppe af mænd, der er erklæret egnet ved Forsvarets Dag. Her er 19 % registreret med; en psykisk diagnose, køb af medicin mod psykiske sygdomme eller har været i behandling for stofmisbrug.

Det væsentlige er naturligvis, at den mindre gruppe af veteraner får den særlige støtte, som de måtte have behov for.

Forskningsprojektet "Danske Hjemvendte Soldater

Det er Soldaterlegatet, som i efteråret 2009  initierede forskningsprojektet ”Danske Hjemvendte Soldater” for at sikre forskningsbaseret viden om de langsigtede konsekvenser af en udsendelse til en international mission.

Som en del af projektet er det eksempelvis blevet undersøgt, hvordan en udsendelse påvirker den enkelte veteran og dennes nærmeste nu og senere i livet. Det er sket ved at undersøge: de sociale forhold, uddannelse, familieliv, skilsmisser, tilknytning til arbejdsmarkedet, økonomi, kriminalitet og her i seneste rapport psykologiske sundhedsforhold. Undersøgelsen bygger primært på registerdata.

Projektet har afstedkommet i alt seks rapporter, og den sidste ”Danske hjemvendte soldater – Soldaternes sundhedsprofil før og efter en udsendelse” er offentliggjort den 19. september 2012.

Rapporten præsenteres som en integreret del af det samlede projekt på en forskningskonference arrangeret af Soldaterlegatet og SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd den 9. oktober 2012.

Forsvarets mål

Forsvarets mål er, at vi bliver stadig bedre til at håndtere eller i bedste fald helt undgår de psykologiske udfordringer, som de udsendte kan komme ud for.

Den seneste rapport – og hele projektet i øvrigt – er med til at understøtte dette mål, idet det uddyber, kvalificerer og bekræfter forsvarets egne undersøgelser og de tendenser, som vi har set blandt veteranerne.


Se mere om forskningsprojektet og den kommende konference her:

Rapporten

Projektet

Konferencen