[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Med tilbuddet får kommunerne hjælp til at styrke jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor veteranerne, så det sikres, at arbejdsledige eller sygemeldte veteraner modtager den bedst mulige støtte med henblik på at komme i beskæftigelse.


Konkret kan veteranen og kommunen blandt andet få hjælp til:

  • Vejledning af og støtte til veteranen i mødet med jobcentret
  • Viden og sparring til jobcentrets sagsbehandlere om veteranens særlige forhold
  • Individuel rådgivning til veteranen om alt, der har med beskæftigelsessystemet at gøre


Støtten kan kommunerne få via Veterancentrets otte nye beskæftigelseskonsulenter, som er ansat på baggrund af SATS-puljemidler fra Beskæftigelsesministeriet. Beskæftigelseskonsulenterne skal dels støtte veteranen i kontakten med jobcentret og dels støtte jobcentrets sagsbehandlere i deres dialog med veteranen. Alt sammen for at sikre, at den enkelte veterans forløb i beskæftigelsessystemet håndteres bedst muligt til gavn for både veteranen og kommunen.


Veterancentrets beskæftigelseskonsulenter har en professionel viden om beskæftigelsessystemet og lovgivningen på området og er fysisk placeret flere steder i landet for at sikre nærhed til såvel veteranerne som jobcentrene. Bemærk, at beskæftigelseskonsulenterne ingen myndighed har, hvorfor det alene er kommunen, der træffer afgørelser i de konkrete sager.


Via tilbuddet får kommunerne ligeledes mulighed for at indgå i metodeudvikling og videndeling omkring en ny stor undersøgelse af veteraners ressourcer og barrierer på beskæftigelsesområdet i forhold til andre borgergrupper. En undersøgelse som Veterancentret udarbejder sideløbende med tilbuddet, og som forventes at ville kunne bidrage til den fremtidige kommunale beskæftigelsesindsats.


Blandt de kommuner der allerede har indgået samarbejdsaftaler er Albertslund, Brøndby, Faxe, Halsnæs, Hedensted, Helsingør, Horsens, Ikast-Brande, Middelfart, Rebild, Ringsted, Svendborg, Sønderborg og Århus – og flere forventes at følge trop i den kommende tid.


Tilbuddet kører til udgangen af april 2015. Alle interesserede kommuner opfordres derfor til at kontakte Veterancentret, hvilket løbende kan ske via nedenstående kontakt.


Kontakt

Veterancentret – Telefon: 72 16 34 00 / E-mail: vetc-myn@mil.dk