[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Nogle veteraner kan opleve vanskeligheder i mødet med jobcentrene, mens sagsbehandlere kan opleve barrierer i sagsbehandlingen. Disse vanskeligheder skal veterancentrets otte beskæftigelseskonsulenter hjælpe med at minimere.  

Beskæftigelseskonsulenterne kan blandt andet støtte op om sagsbehandlingen med viden om veteraners særlige forhold. De kan også fungerer som tovholdere og bisiddere i den enkelte veterans sagsforløb og tilbyder individuel støtte og rådgivning.

Desuden arbejder beskæftigelseskonsulenterne med at styrke indsatsen over for veteraner, som er svære at komme i kontakt med. I første omgang dog kun Københavns Kommune.

Har man som sagsbehandler eller tidligere ansat veteran brug for støtte, kan man fra 1. september 2012 altid kontakte Veterancentrets beskæftigelseskonsulenter.

Satspuljeprojektet "Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret som indgang til beskæftigelsesindsatsen for krigsveteraner" løber fra maj 2012 til april 2015.

For yderligere information:
Rikke Jannerup
Projektleder
vetc-sats101@mil.dk
7216 3530