[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Undersøgelsen er udarbejdet af Forsvaret Sundhedstjeneste (FSU) og Center for Selvmordsforskning. Undersøgelsen har haft til formål at afdække, analysere og belyse belastende og beskyttende faktorer for selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker blandt tidligere udsendte soldater i perioden 1990 - 2009.

Temamødet giver mulighed for en uddybet præsentation samt drøftelse af rapporten og dens konklusioner.

Sted: Veterancentret, Garnisonen 1, 4100 Ringsted, i auditoriet på 4. sal.

Tilmelding bedes ske til Veteransekretariatets ved major Lars Højbak, tlf. 7216 32 06 eller e-mail vetc-vca04@mil.dk.

SU: Mandag den 19. marts 2012.