[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

I perioden fra 2007 til 2010 deltog ISAF hold 7 i en stor prospektiv forskningsundersøgelse vedr. psykologiske efterreaktioner og sårbarhedsfaktorer.

Det er besluttet, at Videncentret skal følge udviklingen i forhold til ISAF hold 7 for derved at opnå vigtig viden om langsigtede psykologiske og sociale konsekvenser af udsendelse.

Videncentret er derfor påbegyndt en opfølgningsundersøgelse i samarbejde med Hærens Operative Kommando, hvor soldater fra ISAF hold 7 bliver interviewet. Undersøgelsen omfatter både personer, der stadig er ansat i forsvaret samt personer der nu er civile.