[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kim Vibe Michelsen, forsvarets hovedredaktion.

Øvelserne kan modvirke stressrelaterede psykiske lidelser og er en del af et pilotprojekt med mindfulness i forsvaret. Projektets principper ligner dem, der er basis for og beskrevet i dokumentarfilmen ”Free The Mind”, der går i biograferne i disse dage.

Under projektet har veteranerne først modtaget tre timers daglig undervisning i yoga og åndedrætsteknikker i 10 dage, hvorefter at de har haft en opfølgende lektion ugentligt i to måneder.  

- Det har været rigtigt godt. En ting er når soldaterne er i psykologbehandling, men når de er alene, kan de anvende de her teknikker til at få det bedre. Man skal dog være opmærksom på, at det kræver en livstilsændring af den enkelte, da de skal bruge ca. 45 minutter om dagen under forløbet på det, så den personlige motivation skal være til stede, siger kaptajn Lasse Galsgaard-Olsen, der er chef for de soldater, der har indgået i Projektet.

Inspirationen kommer fra USA, hvor der længe har kørt lignende projekter, blandt andet i et konceptprogram kaldet Soldier S. M. A. R. T. Stress Management And Rehabilitation Training.  

Resultaterne fra pilotprojektet ved Gardehusarregimentet, skal udmunde i en rapport, der kommer inden sommerferien. Herefter vil forsvaret vurdere, hvorvidt lignende teknikker i større grad end i dag skal indgå blandt de mange behandlingstilbud til veteraner. 

En af flere teknikker


Militærpsykologisk Afdeling ved Veterancentret anvender allerede mindfulness teknikker som både forebyggende og behandlingsmæssige fokuseringsværktøjer for soldaterne før under og efter missioner.  

”Forsvaret har et ansvar, når det kommer til soldaterne, derfor sørger vi for at spænde et sikkerhedsnet under den enkelte soldat, så der altid kan samles op på de soldater, som fx ikke får gavn af en given behandlingsform,” siger Jimmi Andreasen, der er klinikleder og psykolog ved Veterancentret.  

De indledende danske erfaringer tyder på, at værktøjerne virker for nogle soldater, men ikke alle, og at meditation, åndedrætsøvelser og yoga derfor kun kan udgøre et supplement til forsvarets øvrige behandlingstilbud til veteraner.  

Forebyggelse bedre end helbredelse


På den forebyggende front kan vi forhåbentlig om et par år også få god erfaring via et andet relateret amerikansk projektet, der løber fra 2010 til 2014. Der er tale om et såkaldt mind-fit projekt med primært forebyggende sigte under titlen S.T.R.O.N.G. (Schofield Barracks Training & Research On Neurobehavioural Growth).  

Træningen foregår primært ved brug af de samme værktøjer, som Soldier SMART projektet. Værktøjerne skal blandt andet hjælpe soldaterne til at reagere mere hensigtsmæssigt i pressede situationer og lære dem at stoppe op og overveje deres muligheder, før de handler.

Det vil være oplagt hen ad vejen, at overveje at indarbejde nogle af disse mentaltrænings-værktøjer i det kommende samlede koncept for fysisk træning i forsvaret, på samme måde som når eliteidrætsudøvere bruger en del af deres forberedelse på mentaltræning.